czwartek, 20 listopada 2014

630. rocznica objęcia tronu przez Jadwigę Andegaweńską. Kobieta Królem Polski16 października 1384 roku to bardzo ważny dzień w historii naszego kraju – kobieta została Królem Polski. Jadwiga została również wpisana w poczet świętych kościoła rzymskokatolickiego przez polskiego papieża Jana Pawła II.

Data narodzin Jadwigi nadal budzi wiele niejasności. W świetle ostatnich badań przyszła na świat pomiędzy 11 a 18 lutego 1374 roku, na zamku w Budzie. Była ostatnim dzieckiem Króla Ludwika Węgierskiego. Od najmłodszych lat kształcono ją w wielu dziedzinach nauki.

Nieszczęśliwa miłość młodej Jadwigi ?

Ręka Jadwigi została początkowo przeznaczona Wilhelmowi z Habsburgów. Dowodem na to są uroczyste zaślubiny które odbyły się 15 czerwca 1378 roku. Wilhelm był prawdopodobnie bardzo bliski sercu młodej Jadwigi. Jednak ich miłości przeszkodziły losy polityki. W roku 1384 młoda księżna została wysłana wraz z poselstwem do Krakowa, gdzie miała objąć tron Królestwa Polskiego. 16 października została wybrana na Króla Polski.

Ciągle jednak trwały burzliwe dyskusje wokół jej małżeństwa. Miała również na Wawelu wielu zwolenników jej związku z Wilhelmem. Jednak polscy panowie wybrali na jej małżonka o wiele lat starszego ( dwadzieścia trzy lata) księcia Jagiełłę. Dzięki relacjom Długosza wiemy, że mało brakowało a Jadwiga uciekła by z Krakowa razem z Wilhelmem. Narodził się bowiem pomysł, aby Wilhelm potajemnie przybył do Krakowa i zabrał ze sobą Jadwigę. W tym celu miał im pomóc niejaki Gniewosz z Dalewic. Niestety plan się nie powiódł. Wilhelm musiał według przekazu uciekać z Krakowa. Zrozpaczona Jadwiga miała nawet w przypływie żalu zniszczyć drewniane drzwi przy pomocy topora, które dzieliły ją w ostatnich chwilach od ukochanego.

18 lutego 1386 roku Jadwiga została poślubiona Władysławowi Jagielle. Miesiąc wcześniej Jagiełło przyjął dopiero chrzest. Sytuacja zmieniła się znacząco. Gniewosz podobno pozostał wiernym przyjacielem Królowej. Jednak jak się potem okazało, Gniewosz dokonywał licznych intryg na dworze wawelskim. Doprowadziło to wreszcie do postawienia go przed sądem. Odkupił jednak swoje winy. Stanął na czele jednej z chorągwi pod Grunwaldem u boku Władysława Jagiełły.

Sprawa stosunków małżeńskich pomiędzy Władysławem a Jadwigą ciągle budzi wiele kontrowersji wśród historyków. W ostatnim czasie pojawiają się jednak coraz liczniejsze głosy, że Jagiełło bardziej był jak ojciec dla młodej Królowej. Są również głosy, że ciągle była nieszczęśliwą małżonką, wzdychającą do utraconej miłości.

Królowa znana była również ze swojej pobożności. Jak głoszą przekazy, podobno podczas odprawianych mszy świętych patrzyła na ciało Jezusa ze łzami w oczach i całą sobą przeżywała eucharystię.

Działalność Królowej Jadwigi

Jadwiga według przekazów była wielkim mecenasem sztuki. Fundowała liczne kościoły, nakazała tłumaczenie Księgi Psalmów, której egzemplarz po dziś dzień zachował się. Współpracowała z elitą kulturową ówczesnego Krakowa. Brała czynny udział w polityce Królestwa Polskiego. Prowadziła rozmowy z Wielkim Mistrzem Zakonu, doprowadziła do oddania jej hołdu przez hospodara mołdawskiego Piotra I. Wspomagała liczne klasztory na terenie całego Królestwa. Fundowała szpitale, oraz wspomagała świat nauki na Uniwersytecie Krakowskim.

Śmierć Królowej

Jadwiga zmarła kilka dni później po śmierci dopiero co narodzonej córki Elżbiety, dnia 17 lipca 1399 roku. Powodem zgonu była gorączka połogowa. Kraj pogrążył się w żałobie po kochanej Królowej, którą już uważał za świętą. Zgodnie z jej wolą została pochowana razem z córką. Słowa mowy pogrzebowej Stanisława ze Skalbierza głosiły, iż :

Oto odeszła do Boga dusza święta, którą On zabrał, aby złość tego świata nie odmieniła jej czystego życia

Wraz z jej pochówkiem zaczęły ciągnąc do jej grobu niezliczone tłumy pielgrzymów, pragnących złożyć hołd i pomodlić się za spokój duszy kochanej, świętej Królowej.

Podczas pierwszej swojej pielgrzymki do Polski, papież Jan Paweł II kanonizował Jadwigę, w dniu 6 czerwca 1979 roku.

Będąc jeszcze metropolitą krakowskim, Wojtyła stwierdził :

Jadwiga jest w sercu Polski. A Polska na każdym etapie swoich dziejów musi stwierdzić, że była i jest sobą w znacznej mierze przez Jadwigę.

Fot. Jadwiga Andegaweńska / wikimedia commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz