środa, 29 października 2014

Święty Michał ArchaniołU progu dziejów miało miejsce potężne starcie między dobrem a złem, które opisuje święty Jan w Apokalipsie. Czytamy tam słowa: "I nastała wielka walka na Niebie: Michał i Jego Aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemogli i już się miejsce dla nich w Niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim straceni zostali jego aniołowie" (Ap 12, 7-9).Ze względu na walkę, jaką stoczył Święty Michał Archanioł ze smokiem, o której mówi święty Jan w Księdze Objawień, jest On przedstawiany na obrazkach w postaci rycerza odzianego w hełm, pancerz, kolczugę, uzbrojony we włócznię (dzidę lub miecz), depczący pokonanego szatana - smoka. Nie wszystkie jednak obrazy tak Go przedstawiają. Istnieją inne, nie mniej liczne, ukazujące Świętego Michała w roli rządcy Nieba z wagą - symbolem sprawiedliwości w ręce. Waży dobre i złe uczynki duszy, która ma stanąć przed Bogiem, ale jako sługa Łagodnego choć Sprawiedliwego Sędziego Najwyższego, co może uczyni, by tylko spowodować wyrok jak najbardziej łaskawy.

Święci często mówią, że nawet w chwili śmierci, Święty Michał może przechylić szalę na naszą korzyść, może osłonić nas skrzydłami i wziąć nas w obronę. Zarówno czcigodna tradycja, jak i liturgia kościelna zgodnie głoszą, iż Święty Michał przywodzi dusze na Sąd Boży i przedstawia je Najwyższemu Sędziemu z jak największą dla nich przychylnością. Wiele dusz, nim dojdzie do Nieba, musi przejść przez Czyściec. Księciem i panem tych dusz oczyszczających się z wszelkiego pyłu grzechowego jest Święty Michał Archanioł. Dobroczynna władza Świętego Michała nad duszami czyśćcowymi przejawia się w dwóch kierunkach. Święty Michał porusza ludzkie sumienia i serca zobojętniałe i nieczułe na dotkliwe udręki tych dusz spragnionych wytchnienia, pokoju i miłości. W stosunku zaś do dusz cierpiących, pociesza je w ponurym więzieniu, że niedługo skończy się ich męka i łagodzi żar ognia.

Święty Michał Archanioł zstępuje do Czyśćca, by niektórym duszom zwiastować koniec kary i wprowadzić je w lśniącej szacie niewinności do Nieba. Jest On wzorem dusz dążących do doskonałości, dusz czystych i ofiarnych, zamiłowanych w modlitwie, zatopionych w Bogu. Z Jego cnót, najbardziej urzekającą wydaje się cnota pokory. Im wyższe dostojeństwo pokornego, tym piękniejszym blaskiem jaśnieje ta cnota. Hołdem uwielbienia i wdzięczności dla Boga, aktem miłości i głębokiej pokory jest Jego piękne hasło: "Któż jak Bóg!"

Święty Michał Archanioł wszystkich Aniołów prześciga swoją potęgą oraz rozmiarami udzielanej duszom pomocy. Jedna z antyfon mówi: "Burzyło się morze i drżała ziemia tam, gdzie Święty Michał zstępował z Nieba". A zstępował i zstępuje wszędzie, gdzie szatan podnosi swój łeb. Jak słońce obejmuje promieniami cały świat, tak każdego ogarnia opieka i skuteczna pomoc Świętego Michała. Jest On wielkim dobroczyńcą wszystkich, toteż szczęśliwy każdy, kto się pod Jego skrzydła garnie, bo z Jego pomocą wszystko przetrwa i zwycięży.


Źródło: Facebook / Nie wstydzę się św. Michała Archanioła

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz