środa, 11 czerwca 2014

Szkolenie dla rodziców niepełnosprawnych dzieci, czyli jak uczyć masturbacji


W podwarszawskim Zespole Szkół Specjalnych odbyły się zajęcia z edukacji seksualnej dla rodziców i wychowawców niepełnosprawnych dzieci. Edukatorka przekazywała m.in. wiedzę o tym, jak uczyć niepełnosprawnych masturbacji.

Zespół Szkół Specjalnych w Łbiskach koło Warszawy (powiat Piaseczno) jest placówką publiczną, zajmującą się edukacją dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadającymi orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością ruchową, a także z autyzmem.

9 kwietnia w szkole odbyło się spotkania dla rodziców i wychowawców dotyczące edukacji seksualnej dzieci niepełnosprawnych. Na spotkaniu tym edukatorka, dr Izabella Fornalik miała przekazywać im wiedzę o tym, jak uczyć dzieci masturbacji. Portal PCh24.pl dowiedział się, że na zajęciach dr Fornalik mówiła m.in. o tym w jaki sposób przygotować łazienkę, by dziecko mogło się masturbować.

Tematyka zajęć oburzyła rodziców. Troje z nich wysłało skargę w tej sprawie do naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatu w Piasecznie, Magdaleny Bonieckiej, starosty Starostwa Powiatu Piaseczyńskiego, Stefana Dunina oraz przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego.

Co napisali rodzice w skardze? „Podstawowym elementem wykładu były sposoby zaspokajania popędu seksualnego u naszych dzieci poprzez masturbację, oraz technik z tym związanych” – czytamy w piśmie do którego dotarliśmy. „Protestujemy przeciwko takiemu sposobowi traktowania powyższej tematyki [wychowania seksualnego – przyp. red.] (…) Takie podejście do seksualności powodowałoby oddzielenie od sfery uczuć wyższych np. miłości i uprzedmiotowiłoby osobę ludzką niezależnie od jej sprawności umysłowej” – napisali rodzice niepełnosprawnych dzieci. Nie mają oni wątpliwości, że wyrządziłoby to krzywdę ich dzieciom.

Rodzice domagają się w piśmie wyjaśnienia tej sprawy, zajęcia stanowiska i otoczenia ochroną ich dzieci. Przypomnieli przy tym, że Rada Powiatu Piaseczyńskiego przyjęła rezolucję w sprawie obrony dzieci przed ideologią gender.

Dyrektor placówki, Janina Opoczyńska-Jarecka nie widzi jednak problemu. W piśmie do oburzonych rodziców przypomina, że w specjalnej ankiecie rodzice zaznaczyli iż oczekują przeprowadzenia zajęć dotyczących seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dyrektor zachwala też umiejętności dr Fornalik bagatelizując fakt, że opowiadała ona o tym jak uczyć dzieci masturbacji. „Temat masturbacji był tylko elementem całego spotkania” – stwierdza Opoczyńska-Jarecka.

Zdaniem dyrektor szkoły, „Dyrekcja jak i nauczyciele nie wprowadzają do programu wychowawczego i profilaktyki treści związanych z ideologią gender”. Na koniec Opoczyńska-Jarecka stwierdza, że „(…) dzieci są pod troskliwą opieką wychowawczą i nie grożą im żadne działania, które mogłyby podważyć Państwa [rodziców – przyp. red.] światopogląd”. Dyrektor nie omieszkała zaznaczyć również, że jej światopogląd wiąże się z poszanowaniem rodziny i wiary. Opoczyńska-Jarecka twierdzi także, że wszystkie treści jakie szkoła podejmuje (także w zakresie zajęć dla rodziców) są zgodne z programem nauczania zatwierdzonym własnoręcznym podpisem rodziców. Czy jednak program ten zakłada poruszanie tematyki wychowania seksualnego w kontekście nauki masturbacji? Tego już dyrektor szkoły nie wyjaśniła.

Ciekawie też wygląda biogram, zachwalanej przez Opoczyńską-Jarecką, edukatorki, dr Izabella Fornalik? To pracownik naukowy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Zajęcia dydaktyczne prowadzi też na warszawskich uczelniach: w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Fornalik, jak sam twierdzi, zajmuje się problematyką „rozwoju psychoseksualnego, dojrzewania, dorosłości oraz wykorzystywania seksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także zagadnienia śmierci w życiu osób niepełnosprawnych i ich rodzin”.

Szkolenia dla osób niepełnosprawnych, ich wychowawców i nauczycieli na temat seksualności prowadzi od lat. Ma też na koncie kilka publikacji na ten temat jak np. „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów” czy „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

ged
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz