piątek, 17 stycznia 2014

Przeciwko masonerii. #6

Na kolejnym stopniu Pike tłumaczy co naprawdę kryje się za symboliką misteriów. Postacie bóstw wg Pikea są reprezentacją nieba i jego elementów takich jak gwiazdy, konstelacje, planety itp., które są jednocześnie symbolami kultu w loży.

XXV. Rycerz płonącego węża.
"Zatem tajemnicza nauka i tajemnicze symbole inicjacji były związane z niebiosami, sferami i konstelacjami: i ten związek musi być zbadany przez każdego kto chce zrozumieć starożytny umysł, i mieć możliwość interpretacji alegorii i odkrycia znaczenia symboli, w których pradawni mędrcy starali się nakreślić idee, z którymi się zmagali poszukując odpowiedzi, a które mogą być jedynie niewystarczająco i niewłaściwie wyrażone językiem, którego słowa są obrazami tych rzeczy, które mogą być zrozumiane przez i istnieją w imperium zmysłów."str. 472 "Starożytni astronomowie widzieli wszystkie największe symbole masonerii w gwiazdach. Syriusz wciąż błyszczy w naszych lożach jako płonąca gwiazda (l'Etoile Flamboyante). Słońce jest symbolizowane jako punkt w kole, natomiast Księżyc i Merkury lub Anubis, jako trzy wielkie światła loży."

506. "Płonąca gwiazda w naszych lożach, jak już powiedzieliśmy, reprezentuje syriusza, anubisa, czy Merkurego, opiekuna i przewodnika dusz. Nasi starożytni angielscy bracia również uważali ją za symbol Słońca. W dawnych tekstach pisali: "Płonąca gwiazda lub Gloria w centrum odsyła nas do tego wielkiego, świecącego ciała niebieskiego- Słońca, które oświeca Ziemię a jego genialny wpływ rozdziela  błogosławieństwa na ludzkość." Mówi się również, w tych wykładach, iż jest godłem rozwagi. Słowo Prudentia (rozwaga) oznacza w pierwotnym i najpełniejszym znaczeniu, zdolność przewidywania i dlatego płonąca gwiazda została uznana za symbol wszechwiedzy, lub wszystko widzącego oka, co dla pradawnych było słońcem."

Symbol wszystko widzącego oka jest tak rozpowszechniony niemalże w każdym kraju świata, że przykłady można znaleźć dookoła siebie. Najbardziej jednak eksponowany jest przez zmilitaryzowany system kultury Hollywood emanujący na cały świat.


Na kolejnym stopniu XXVI Pike pisze, iż Chrześcijaństwo niczym się nie różniło od innych misteriów, gdzie istniał system wtajemniczenia, który oprócz czasów prześladowań w pierwszych wiekach trwał nadal w kolejnych stuleciach. Jednym słowem według Pikea nie ma różnicy, w tym względzie, między wszelkimi systemami pogańskimi a chrześcijaństwem. Opierając się na tym prezentuje systemy gnostyckie, opierające się na systemach pogańskich jako część ukrytych misteriów chrześcijaństwa.

Jeśli chodzi o tradycje czy kalendarz świąt chrześcijańskich to jest wiadomym, iż wiele elementów było w istocie zaczerpniętych z religii pogańskich. Dla przykładu świętom pogańskim po prostu zmieniano nazwy na chrześcijańskie pozostawiając kalendarz obrzędów bez zmian. Podobnież wiele obrzędów przeszło do Chrześcijaństwa z religii mitrastycznej.

XXVI. Książę miłosierdzia lub szkocki trynitarianin.
str. 525 "Zatem masoneria nie odrzuca żadnej prawdy i nie uczy niewiary w żadne credo, z wyjątkiem tego, gdy takie wyznanie może obniżyć wzniosłe oszacowanie bóstwa, degradując go do poziomu ludzkich namiętności, zaprzeczając wywyższonemu przeznaczeniu człowieka, kwestionować dobroć i wspaniałomyślność najwyższego boga, atakować wielkie filary masonerii, wiary, nadziei i miłości, lub wpajać niemoralności i lekceważenie czynnych obowiązków zakonu. Masoneria jest kultem w którym wszyscy mogą się zjednoczyć..."

str. 531 "Ziemia od wielu stuleci poruszająca się wokół Słońca, jest kostnicą, parującą i cuchnącą ludzką krwią, krwią zabitego brata przez brata ze względu na opinie, która to krew wsiąkła i zanieczyściła wszystkie jej żyły. I stała się ziemia horrorem względem jej sióstr we wszechświecie.

Jeśli wszyscy ludzie byli by masonami, i byli by całym sercem posłuszni jej łagodnym i delikatnym naukom, świat byłby rajem, natomiast nietolerancja i prześladowanie czyni z niego piekło. Bo to jest masońskie kredo: wierzę w nieskończoną dobroć boga, mądrość i sprawiedliwość: nadzieję na ostateczny triumf dobra nad złem, i idealną harmonię jako ostateczny wynik wszystkich ugód i rozdźwięków wszechświata, i być dobroczynnym jak bóg, względem niewierzących, błędów, szaleństw i wad ludzkich: by dla wszystkich stworzyć wielkie braterstwo."


Dalej na str 546 Pike pisze, iż “Św Chryzostom i Augustyn mówili o inicjacji ponad pięćdziesiąt razy. Św Ambroży pisze do tych, którzy przeszli inicjację a inicjacja była czymś więcej aniżeli chrztem, lub dopuszczeniem do kościoła, ale odnosił się do inicjacji do misteriów. Ochrzczonym i tym którzy przeszli inicjacje były objawiane misteria religii; były one trzymane w tajemnicy przed katechumenem, który był jedynie dopuszczony do słuchania Pisma i zwykłych dyskursów, przy czym misteria, były zastrzeżone dla wiernych, i nigdy nie były omawiane.”

Pike podaje jeszcze wiele “przykładów” dla kontynuacji misteriów wśród chrześcijan. Patrząc na setki lat trwania kościoła trudno oczywiście założyć, iż nikt z wierzących nie był zaangażowany w tego typu misteria i że działania np inkwizycji były jedynie podyktowane wyszukiwaniem na siłę wyznawców diabła. Misteria te, pisze były w pełni realizowane przez systemy gnostyckie w których systemy pogańskie i przede wszystkim kabała są centralnym punktem. Filozofia kabalistyczna jak dalej zobaczymy dominuje w światopoglądzie masonerii.

str. 567 “Adam, którego dusza była z boskiego światła, tworzonego przez eony, a jego ciało z materii, należał do obu imperiów, światła i ciemności. Aby zapobiec natychmiastowej ucieczce światła, demony zabroniły Adamowi jeść owoce "poznania dobra i zła", dzięki którym poznał by imperium Światła i Ciemności." pisze Pike opisując system gnostycki/kabalistyczny. "Posłuchał się jednak anioła światła nakłaniającego go by naruszył to prawo i dał mu środki za pomocą których zwyciężył, jednak demony stworzyły Ewę, która uwiodła go w akcie zmysłowości, który go osłabił i związał go na nowo więzami materii. Proces ten powtarza się w każdym przypadku, każdego żyjącego mężczyzny. Aby uratować duszę, uwięzioną w ciemności, zasada światła lub geniusz słońca, działa by odkupić świat intelektualny, z którego jest rodzaju, który przyszedł na świat by objawić się wśród ludzi. Światło pojawiło się w ciemności, lecz ciemność go nie przemogła, według słów świętego Jana. Światło nie może zjednoczyć się z ciemnością. Jednak przyjęło wygląd ludzkiego ciała, i przyjęło imię Chrystusa w Mesjaszu, tylko w celu dostosowania się do języka żydów.”

[...] "Oto prawdziwa masońska trójca; powszechna/uniwersalna dusza, myśl w duszy, słowo lub myśl wyrażona, trzy w jednym, w trynitarnej Ecossais."

XXVIII. Rycerz słońca, lub książę adept.
"W misteriach, gdziekolwiek były praktykowane, uczono prawd prymitywnego objawienia, tj istnienie jednej wielkiej istoty, nieskończonej i przenikającej wszechświat, która była czczona bez przesądów, a jej cudowny charakter, istota i atrybuty były przekazywane tym którzy przeszli inicjację, podczas gdy pospół przypisywał jego dzieła bogom drugiego stopnia, spersonifikowanym i wyizolowanym z Niego ku niepodległości. Prawdy te zostały ukryte przed zwykłymi ludźmi za zasłoną a misteria rozpowszechniono w każdym kraju, które nie przeszkadzając popularnym wierzeniom, prawdom, sztuce, nauce, mogły być znane tym, którzy byli w stanie je zrozumieć i utrzymać prawdziwe doktryny nienaruszonymi, które to ludzie, skłoni do zabobonu i bałwochwalstwa w żadnym wieku nie byli w stanie utrzymać, co wiele dziwnych aberracji i przesądów obecnie udowadnia, bardziej teraz niż dotychczas."

[...] "Masoneria jest identyczna ze starożytnymi misteriami, i jest nimi w tym kwalifikowanym sensie, że stanowi ona niedoskonały obraz ich blasku; jest jedynie ruinami ich wielkości, i systemem, który doświadczył progresywnych zmian, będących owocem społecznych wydarzeń i okoliczności politycznych. Po opuszczeniu Egiptu, misteria zostały zmodyfikowane by dostosować je do zwyczajów różnych narodów, pośród których zostały wprowadzone. Choć pierwotnie bardziej moralne i polityczne niż religijne, wkrótce stały się dziedzictwem kapłanów, i zasadniczo religii, choć w rzeczywistości ograniczając władzę kapłańską, poprzez nauczanie inteligentnych świeckich głupoty i absurdalności wierzeń ludu."

Źródło: http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/przeciwko_masonerii_6,p1837731941

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz