poniedziałek, 13 stycznia 2014

Przeciwko masonerii. #2

Na kolejnym stopniu Ukryty Mistrz (ang. Secret Master) Pike po raz kolejny pisze, iż masoneria ma swój ukryty język, język symboli. Jest on niejawny nie tylko dla adeptów masonerii ale przede wszystkim dla ludzi z zewnątrz: “Masoneria jest sukcesją alegorii, zwykłym narzędziem wielkich lekcji moralności i filozofii. Będziesz bardziej doceniał jej ducha, jej przedmiot, jej cele, wraz z tym jak będziesz przechodził na kolejne stopnie, które odkryjesz, że stanowią potężny, pełny i harmonijny system.”

VIII. Zarządca budynku.
"W tym stopniu nauczono cię ważnej lekcji, że nikt nie jest uprawnionym by awansować w starożytnym i Uznanym Szkockim Rycie, kto poprzez badanie i stosowanie nie zapoznał się z nauką i orzecznictwem Masonerii. Stopnie w tym obrządku nie są dla tych, którzy są zadowoleni ze zwykłej pracy i ceremoniału, a nie starają się zbadać kopalni mądrości, które leżą zakopane pod powierzchnią. Wciąż będzież podążał naprzód w kierunku światła, w kierunku tej gwiazdy, płonącej w oddali, która jest symbolem Boskiej Prawdy, danej przez Boga pierwszym ludziom, a zachowanej pośród wszystkich perypetii wieków w tradycji i nauce Masonerii.

Loża masońska powinna przypominać ul, w którym wszyscy członkowie współpracują z zapałem dla wspólnego dobra. Masoneria nie jest dla zimnych dusz i ograniczonych umysłów, które nie rozumieją jej wzniosłej misji i wzniosłego apostolstwa."“Te zasady masoneria wprowadza w praktykę. Przez nie oczekuje, abyś był dalej prowadzony i kierowany. [...] Stopnie te są również przeznaczone do nauczania więcej niż moralności. Symbole i ceremonie masonerii mają więcej niż jedno znaczenie. Raczej ukrywają niż ujawniają prawdę. Jedynie, co najwyżej sugerują, a ich różnorodne znaczenia mają być odkryte przez refleksję i studia. Prawda jest nie tylko symbolizowana przez światło, podobnie jak promień światła rozdziela się na promienie o różnych kolorach, tak prawda podzielona jest według rodzajów.”

Dalej na IX i X stopniu Pike opisuje, iż masoneria działa dla ogólnie pojętego dobra jak również łącząc ludzi. Dla masonerii Bóg, określany mianem wielkiego architekta nie jest bogiem jakiejkolwiek konkretnej religii, a więc ma niewiele wspólnego z Bogiem monoteistycznych religii głoszących wyłączność na objawioną prawdę.

IX. Elekt dziewięciu. (ang. Elu of the Nine)
"Tak więc nie zapomnij, wobec czego się zobowiązałeś na tym stopniu: bronić słabość przed siłą, samotnych przed wielkimi, uciśnionych przed ciemiężcami! Bądź zawsze czujny i uważny względem interesów i honoru twojego kraju! i niech wielki architekt wszechświata da tobie tę siłę i mądrość, która pozwoli Ci dobrze i wiernie wykonywać te wzniosłe obowiązki!"

X. Wspaniały elekt piętnastu. (Elu z piętnastu)
"Do tego wielkiego Sędziego, masoneria, kieruje sprawę, i szeroko otwiera podwoje, zaprasza by wstąpił do niej i żył w pokoju i harmonii, protestant, katolik, żyd, muzułmanin, każdy człowiek, który będzie prowadził prawdziwie cnotliwe i moralne życie, będzie kochał braci, opiekował się chorymi i przygnębionymi, i wierzył w jednego, wszechmocnego, wszystkowiedzącego, wszechobecnego Boga, Architekta, Kreatora, i Obrońcę wszystkich rzeczy, przez którego powszechne prawa harmonii od zawsze animują ten wszechświat, wspaniały, wielki, nieskończony krąg życia i śmierci: - wobec którego niepojętego imienia niech wszyscy prawdziwi masoni oddają najgłębszy hołd! za którego tysięczne błogosławieństwa wylane na nas, niechaj oddają najszczerszą wdzięczność, teraz, odtąd i na wieki!"

XII. Wielki mistrz architekt. (Mistrz Architekt)
"Pięć kolumn, w pięciu różnych porządkach architektury, są emblematami naszych pięciu głównych podziałów starożytnego i uznanego obrządku szkockiego:
1 -. Porządek toskański, trzech niebieskich stopni lub prymitywnej masonerii.
2 -. Porządek Dorycki, niewypowiedzianych stopni, od czwartego do czternastego, włącznie.
3 -. Porządek Joński, XV i XVI stopnia, lub kolejnych stopni świątyni.
4 -. Porządek Koryncki, XVII i XVIII stopnia, albo tych z nowych praw.
5 -. Porządek Kompozytowy, połączonych filozoficznych i rycerskich stopni, od XIX do trzydziestego drugiego, włącznie."


"Północna Gwiazda, jest zawsze stałą i niezmienną dla nas, reprezentuje punkt w centrum okręgu lub bóstwo w centrum wszechświata. Jest szczególnym symbolem obowiązku i wiary. Do niego, i siedmiu, które nieustannie krążą wokół niej, dodane są mistyczne znaczenia, które poznasz później, jeśli będziesz dopuszczony by awansować w górę, gdy zapoznasz się z filozoficznymi doktrynami Hebrajczyków. Gwiazda Zaranna wschodząca na wschodzie (wenus), Jupiter (rzymski zeus), zwany przez Hebrajczyków Tsadōc lub Tsydyk, Just, jest naszym godłem zbliżającego się świtu doskonałości i masońskiego światła." pisze Pike.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz