czwartek, 23 stycznia 2014

Przeciwko masonerii. #10

XXXIII stopień w masonerii nazywany jest “Suwerenny Wielki Inspektor Generalny”, który to stopień przyznawany jest najbardziej uznanym masonom. Jest to najwyższy stopień masonerii rytu szkockiego opisanego w Morals and Dogma Alberta Pikea.
Jednak nie jest to ostatni stopień masonerii, której system szkocki jest jedynie frontem, najbardziej popularnym odgałęzieniem. System tzw egipskiej masonerii obejmuje kolejne 90 stopni wtajemniczenia (pobierz listę stopni masonerii egipskiej), których z oczywistych względów nie będziemy tutaj omawiali. Należy jednak wspomnieć, iż system egipski na najwyższych stopniach określa, iż na samym szczycie hierarchii znajdują się Troglodyci (giganci). Są to ludy nazwane tak przez Greków (czytamy o nich w pismach Herodota i Arystotelesa). Żyli oni w podziemnych jaskiniach. Starożytne pisma wspominają o ludach troglodytów w Azji, Etiopii i Egipcie, jednak dając niewiele informacji na ich temat. Według masońskiej literatury milion lat temu na ziemi żyło wiele rodzajów ludzi (to samo opisuje system Teozoficzny i obecnie New Age, które pisały o tym, iż świat przed wielkim kataklizmem był globalną cywilizacją Atlantydy). Troglodyci żyli jednym słowem na długo przed ostatnim wielkim zlodowaceniem. Żywili się krowim mlekiem i krwią zwierząt. Po globalnej katastrofie, wyłonili się z tuneli i jaskiń w wielu miejscach na świecie w tym na Krecie, Erytrei, Bosforze i Kaukazie (dla przykładu cały rejon Turcji pokryty jest ponad 400 podziemnymi miastami, o czym można przeczytać w każdym przewodniku turystycznym, większość z tych miast jest jednak zamkniętych i zakazane jest ich zwiedzanie). Arabskie i Armeńskie historie mówią, iż Troglodyci byli białymi ludźmi, którzy przyszli z gór i zachwycili mieszkańców nizin muzyką, alkoholem i różnymi narkotykami. Stworzyli oni system kapłanów, którzy byli rekrutowani z "synów wdów" (masoni określają siebie jako “synowie wdowy”), którzy tworzyli niższy stopień kapłaństwa. Następnie zostały stworzone pierwsze armie spośród ludzi żyjących u stóp gór Ararat. Te ludy zostały nazwane Armenami (stąd Army-Armia i dziś Armenia). Oficerowie przechodzili wstępną inicjację jako świeccy duchowni. Troglodyci w ten sposób zbudowali pierwsze cywilizacje opierając się na budowie systemu, w którym podbite populacje musiały coraz więcej pracować by utrzymać hierarchię nad nimi. Sami Troglodyci kontynuowali swoje badania nad astronomią, naukami przyrodniczymi i przede wszystkim nad człowiekiem. Byli oni czczeni jako Synowie Boga i byli podstawą stworzenia mitologii “upadłych aniołów”. Stali się podstawą wielu ezoterycznych sekt, które głosiły mit, iż Bóg pozostawił swoje stworzenie nieidealnym, i że “buntownikami” są ci bogowie którzy dokończą dzieła. Doprowadzą do perfekcji to co zostało porzucone na ziemi w stanie nieidealnym. Jest to oczywiście ta sama idea jaka przyświeca ezoterycznym stowarzyszeniom, by stworzyć idealnego, nowego człowieka i idealny, nowy świat by zapanował “raj na ziemi” jak pisze Pike.

Masoneria również sięga do najdawniejszych, biblijnych czasów by wskazać swoje początki. Pisze się o masonerii, murarce Jubala, która zaczęła się około 60.000 lat p.n.e. na terenie obecnej Etiopii (wcześniej nazywanej Abisynią). Pisze się również, iż system ten zapoczątkował praprapraprawnuk Kaina (syn Adama), Tubal- Kain, który sporządzał wszystkie narzędzia z brązu i żelaza. Naamach, siostra Tubal-Kaina (lub demon) przekazała Noemu przed potopem tajemnice misteriów (misteria te były rozpowszechniane przez Kaina przy akompaniamencie anioła Zarriela). Według Zoharu po tym jak Kain zabił Abla, Adam był oddzielony od Ewy na 130 lat. W tym czasie, dwa żeńskie duchy, Lilith i Naamah odwiedzały Adama powijając dzieci, które stały się plagami ludzkości. (Zohar 3:76b-77a) Noe przetrwał potop i w rejonie gór Ararat wyszedł na nowy świat, skąd rozwinęła się linia nowożytnych cywilizacji. Potop w systemie masonerii rozumiany jest jako wielkie zlodowacenie, tzn woda w formie stałej “zalała cały świat”.


Nowy system będzie więc w oparciu o te wierzenia, misteria odbudowaniem Atlantydy, świata sprzed kataklizmu. Będzie to rzeczywistość opisana 2000 lat temu “A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego”. Harmonia człowieka i święte imperium Pikea będzie więc rajem na ziemi dla elit a prawdziwym piekłem dla reszty ludzkości. Jeden globalny system, jedna religia, jedna ekonomia i jeden władca świata są celem masonerii i setek religii które zostały stworzone przez nią.


Mistyfikacja animuje świat, jak pisaliśmy na początku tej serii artykułów i porusza trybami społeczeństwa jak mechanizmem toczącym świat w nieznanym kierunku. Niemalże każdy element świata jest emanacją mistyfikacji, fasadą skrywającą prawdę. W tym artykule odkryliśmy kolejne stopnie masonerii aby nie tylko pokazać czym jest masoneria ale również by zwrócić uwagę na fakt, iż system separacji wiedzy ze względu na poziom inicjacji obecny jest również w całości społeczeństwa, które jest obecnie zdominowane przez misteria masonerii wypływające z Hollywood. Organizacje masonerii stworzyły pokłady wiedzy dla każdej warstwy społecznej w dół, tak samo jak dla każdego stopnia masonerii w górę. W tym sensie obecna rzeczywistość jest zaawansowaną jaskinią Platona z setkami, jeśli nie tysiącami jaskiń i milionami korytarzy i drzwi, gdzie kontroluje się wszystkich, na drabinie społecznej. Można by nazwać to labiryntem Platona gdzie wydostanie się na powierzchnie graniczy z cudem. Żyjemy przez to w świecie niemalże idealnej kontroli gdzie wszyscy myślą, że są wolni, gdzie mitologia zastąpiła rozum, a misteria zawładnęły duchem ludzkości w imię lucyfera. Dla tych którzy jeszcze potrafią myśleć przyszedł czas by się obudzić i próbować wyjść z labiryntu.
KONIEC


PS. Obecnie masoneria posiada wiele kultów, sekt, religii i organizacji pod swymi skrzydłami. Najwarzniejszą z nich wydaje się być organizacja o nazwie Królewski Instytut Spraw Zagranicznych (obecnie Chatcham Chouse). Twórcą tej organizacji był Cecil Rhodes wraz z Rotshildem. Organizacja ta jak pisał Cecil Rhodes miała być kopią zakonu Jezuitów, dla propagowania i wprowadzenia w życie marzenia globalnego rządu. Od samego jednak początku organizacja ta oprócz realizowania swoich celów przejęcia świata (stworzyła Ligę Narodów i ONZ) zajmowała się otwarcie okultyzmem poprzez Stowarzyszenie do Badań Parapsychologicznych (ang. Society for Psychical Research), które podobnie jak Chatham House istnieje do dziś. Stowarzyszenie do Badań Parapsychologicznych (SPR) jest organizacją non-profit w Wielkiej Brytanii. Jego celem jest, zrozumienie "wydarzeń i możliwości powszechnie opisywanych jako psychiczne lub paranormalne oraz propagowanie i wspieranie ważnych badań w tej dziedzinie" jak również "badanie rzekomo zjawisk paranormalnych w sposób naukowy i bezstronny." Towarzystwo to zajmowało się m.in. mezmeryzmem, komunikacją myślami, nawiedzeniami, opętaniami, fenomenem Reichenbacha, seansami itp. Oznacza to że Cecil Rhodes oraz jego grupa byli głęboko zainteresowani okultyzmem. Obecni i byli znaczący członkowie SPR to Henry Sidgwick, Frederick Myers, Alfred Russel Wallace, W.B.Yeats, C.G.Jung, William James, Arthur Balfour, Archie Roy, Rupert Sheldrake, Richard Wiseman, Susan Blackmore, Dean Radin, Alastair Sim, Peter Underwood, Charles Tart, Arthur Conan Doyle. Link do strony SPR: LINK.

Wsparcie dla grup okrągłego stołu organizowanych przez Chatham House pochodziło również od Sir Abe Baileya (córka Alice Ann Bailey była najważniejszą okultystyczną pisarką Teozoficzną po M. Blavatsky, i wydawała swoje materiały w wydawnictwie Lucifer Publishing House, obecnie Lucis Trust. Ruch teozoficzny jest prekursorem ruchu New Age.).

Obecnie w rękach Chatham House znajduje się niemalże cały świat zachodni, w tym i Polska, realizując wdrażanie globalnego systemu, który narodzi się na zgliszczach państw narodowych. Ten quasi- religijny, masoński zakon opisaliśmy wnikliwie w artykule: Anglo- Amerykański establishment. 
Obecnie wydaje się, iż kolejnym, religijnym frontem dla masonerii będzie transhumanizm, promowany jako religia, ideologia i filozofia przyszłości. Ta filozofia zakłada m.in. modyfikację genetyczną człowieka, modyfikacje płci. modyfikacje typu człowiek-zwierze dla rozszerzenia zdolności w percepcji, komunikacji i mobilności; rozszerzenie zdolności poprzez połączenie człowieka z maszynami i komputerami; rozszerzenie pojęcia człowiek na wszystko co posiada pierwiastek ludzki (np mysz z przeszczepionym ludzkim mózgiem czy komputer do którego została przegrana jaźń człowieka); stworzenie sztucznych inteligencji przewyższających zdolnościami człowieka; nieśmiertelność poprzez transfer osobowości do maszyn. Filozofia ta będzie przyczynkiem dla pełnej kontroli społeczeństwa poprzez technologię, a system jaki się z niej wyłoni będzie bezwzględny.

Źródło: http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/przeciwko_masonerii_10,p1058210938

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz