środa, 23 października 2013

„Antychryst. Największa tajemnica piekła” – św. Hildegarda z Bingen o czasach ostatecznych i o Antychryście


Część druga


O poczęciu i narodzinach Antychrysta, i że od początku wypełniony duchem diabelskim, i ukrywany i wychowany w tajnych miejscach aż do wieku męskiego, zostanie wtajemniczony we wszelkie sztuki magiczne, i jaka w dniach owych będzie przyszła niepewność rzeczy lub czasów na świecie, lub zamieszanie w Kościele.


28. Nieczysta także kobieta pocznie w tym samym czasie nieczystego syna (jak Hildegarda rozumiała owo „poczęcie” świadczy następujący fragment z Księgi Scivias: Gdy bowiem nadejdzie ów czas, w którym pojawi się strasznie ten najniegodziwszy oszust, matka owa, która porodzi tego zwodziciela na świat, od młodości swojej w dziewczęcym wieku pełna sztukami wad, zostanie wychowana na pustyni wyrzutków pomiędzy najbezbożniejszymi ludźmi, jej rodzice nie będą wiedzieli gdzie jest, ani ci, z którymi będzie przebywała nie będą jej znali, ponieważ diabeł nakłoni ją iść tam, i tam ją zwodniczo przysposobi wedle swojej woli, jakby był „świętym aniołem”. I dlatego oddzieli się ona od ludzi, aby tym łatwiej mogła być ukrytą; stąd także z jakimiś, lecz jednak niewieloma mężczyznami najniegodziwszego bandytyzmu, będzie obcowała potajemnym nierządem, i w takim zamiłowaniu bezwstydu zhańbi się z nimi najgwałtowniejszymi przeciw naturze przeciwnościami, jak to jej rozkaże popełnić „święty” anioł. I tak w najgwałtowniejszym płomieniu nierządu pocznie owego syna zatracenia, nie wiedząc z nasienia którego z owych mężczyzn go poczęła. Lecz Lucyfer, to znaczy wąż starodawny, zadowolony owym bezwstydem, skrzepnięcie to – sprawiedliwym Moim sądem – natchnie swoimi sztukami, i całe je opanuje wszelkimi swoimi mocami w brzuchu swojej matki pełen diabelskiego ducha. Następnie będzie ona unikała zwykłego nierządu i chętnie powie nierozumnemu ludowi, że nie miała mężczyzny, ani nie zna ojca swego dziecka, zaś którego dokonała nierządem, nazwie świętym. Stąd i lud będzie uważał go i nazywał świętym. Tyle Księga Scivias.

Powracając zatem do wywodu z Księgi Liber Divinorum Operum: Nieczysta także kobieta pocznie w tym samym czasie nieczystego syna, ponieważ starożytny wąż, który połknął Adama, jego (Antychrysta) rozedmie w ten sposób wraz z całym swoim zamieszaniem, aby ani jakieś dobro nie weszło w niego, ani w nim być nie mogło. Będzie bowiem wychowywany w ukrytych i różnych miejscach, aby nie został poznany przez ludzi i zostanie wtajemniczony we wszelkie diabelskie sztuczki, i będzie trzymany w ukryciu aż do pełnych dni swego wieku, aby tak długo nie ujawnił perwersji, które będą w nim, aż się nie rozpozna pełnym i obfitującym we wszelkie niegodziwości. Od początku zaś jego narodzin zakipią liczne walki, najliczniejsze sprzeczności rządzących przywódców, i w swojej słuszności zostanie zaciemniona płomienna sprawiedliwość, a miłość wygaśnie w ludziach. Zrodzi się także w nich gorycz (złośliwość) i szorstkość, i będą tak wielkie herezje, aby także heretycy głosili jawnie i bez wahania swoje błędy; taka wątpliwość i niepewność będzie w katolickiej wierze chrześcijan, aby ludzie mieli w wątpliwości kogo nazywają Bogiem; i liczne znaki pojawią się na słońcu, księżycu, i na gwiazdach, i na wodach, i na pozostałych elementach i stworzeniach, tak, aby również w anomaliach (potwornościach) swoich, jakby na (namalowanym) obrazie, zapowiadały przyszłe zła. Stąd także taki smutek opanuje w owym czasie ludzi, aby śmierć mieli jakby za nic. Którzy zaś w wierze katolickiej będą wówczas doskonali, będą oczekiwali w wielkim skruszeniu, co zechce zarządzić Bóg. I te uciski w ten sposób będą postępowały tak długo, aż syn zatracenia otworzy swe usta ku przeciwnej doktrynie. Lecz gdy ów wzniesie słowa fałszywości i swego zwodzenia, zadrżą niebo i ziemia; łańcuch obroży sprawiedliwości, który uczynił Paweł, schodzący aż do mocy stóp tejże, jak wyżej zostało powiedziane, tknięty jakby wielkim podmuchem wiatru wówczas zostanie poruszony pierwszy (raz), ponieważ aż do tego czasu pozostawał mocny i niewzruszony. Paweł oczywiście naukę swoją licznymi cudami umocnił tak stanowczo, i ją najgłębszymi słowami ozdobił tak okazale, aby także tak przetrwała aż do końca świata, w jaki to sposób przedstawia i ten sam łańcuch zstępujący do stóp tejże sprawiedliwości jakby do końca świata. Sam także poprzez prawdę w uniesieniu swego ducha powiedział wierzącym o drugim nadejściu Syna Bożego i o zabójczym ataku syna zatracenia, mówiąc:

Świadectwa listu Pawła do Tesaloniczan zapowiadające koniec świata, i nadejście dzieła i sąd Antychrysta, i w jaki sposób powinny być zrozumiane.

29. Niech nikt was nie przestraszy, ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list niby przez nas przysłany, jakoby nastawał dzień Pański. Niech nikt was nie zwiedzie w żaden sposób, ponieważ jeżeli nie nadejdzie odstępstwo, i nie będzie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko co nazywa się Bogiem,  albo co odbiera cześć, tak, że zasiądzie w świątyni Bożej, ukazując się jakby był Bogiem (2 Tes 2, 3-4). Której to sentencji zrozumienie jest przyjmowane w ten sposób: Wy, którzy jesteście Boży, i którzy wierzycie Jego słowom, bądźcie uważni, abyście w sercach waszych nie zostali wstrząśnięci żadnym terrorem, to znaczy ani duchowym oszukaństwem, ani słownym zwiedzeniem, ani przez pisma jakby do was prawdziwie były skierowane, jakoby nadszedł ów dzień, który Stwórca ujawni wszystkim sercom ukrytym. Strzeżcie się także, aby ktoś was nie nakłonił zwodniczo do żadnej okazji poprzez iluzoryczne i fantastyczne dzieła, ponieważ o ile nie nadejdzie ów czas, w którym zostanie rozproszona (spustoszona) kościelna godność, i w którym zostanie zdeptana prawdziwa wiara, co jest rozumiane jako odstępstwo, które stanie się w czasie syna zbrodni, którego matka jest oceniana nieczystą, nie znająca przez kogo będzie brzemienną, i zostanie objawiony ten, który będzie człowiekiem grzechu, gdyż poprzez swój początek cały zostanie napełniony grzechami. Stąd i tak zostanie grzesznikiem, powtarzając i gromadząc wszelkie grzechy, i synem najokrutniejszego zatracenia ponieważ cały będzie trwał w zatraceniu; dlatego też tych (wad), które są przeciwne Bogu, będzie nauczał ludzi, którymi tak rozpali ów zwodziciel rodzaj ludzki, w jaki to sposób sam zaczął szaleć po raz pierwszy, gdy chciał być podobny Bogu; i dlatego także będzie sprzeciwiał się wszystkim czczącym Boga, i wyniesie się ponad wszelkie stworzenie, nazywając się Bogiem, i rozkaże być czczony tak jak Bóg. Nie wierzcie (więc), że niby nadszedł dzień Pański, to znaczy, w którym osądzi okrąg ziemski, ponieważ świat (miałby niby właśnie) otrzymać (swój) koniec (a w rzeczy samej będzie to zwodzenie Antychrysta, udającego „karzącego boga”). Ponownie ten sam Paweł napełniony Duchem Świętym mówi: Bowiem już działa tajemnica nieprawości, tak, aby ten, kto teraz trzyma, trzymał, dopóki ze środka nie zostanie (usunięty) (2 Tes 2,7). Której to sentencji zrozumienie jest przyjmowane w ten sposób: Ukryta pokusa objawia się już w dziełach heretyków, w których posłał przodem pociski nakłaniacz nieprawości, pragnący zdusić prawdę prawdziwej wiary; dlatego też właściwym zamiarem, i dobrym usiłowaniem była do tego chęć w takim wiernym człowieku, aby ten, kto trzyma wiarę apostolską i prawdziwie katolicką, teraz trzymał ją mocną i niewzruszoną stabilnością, i stał (w niej), dopóki jest w środku tym, który (jest) pomiędzy jego narodzinami a zgonem, ponieważ w pobliżu czasu syna zatracenia wiara odchylająca się od mocy swojej, już zgięta, zostanie złamana. Bowiem ten, kto ma kościelną wzniosłość w Bogu i słuszną wiarę, trzyma coś wielkiego, gdyż przez nią wejdzie do niebiańskiego królestwa; kto zaś nie ma wiary, nic nie trzyma, ponieważ idzie na zatracenie; i tak również człowiek trwa w środku Mocy Bożej, gdyż zanim został uformowany człowiek, był Bóg, i po tym jak człowiek będzie cieleśnie zakończony, Bóg będzie trwał w Swojej Mocy.

Że starożytny wróg, który zwiódłszy pokonał pierwszego człowieka i został odparty przez Chrystusa-Człowieka, ponownie mniemając sobie, że może zwyciężyć przez innego człowieka, w Antychrysta wleje całą swoją złość sprawiedliwym przyzwoleniem Bożym, aby został wsparty ku zwalczeniu wiary katolickiej i zniszczeniu nauki Chrystusa.

30. Starożytny bowiem wróg, którego Moc Boża wyrzuciła w jezioro otchłani, w jaki sposób spadł gwałtownie w wody ołowiu, ponieważ chciał ustanowić nieprawość, gdy Bóg jest sprawiedliwy i Prawdziwy, i żadnego nie ma podobnego Sobie, gdyż przez Siebie Samego wiecznie Istniejący uczynił wszystko z niczego. A ponieważ (diabeł) zwyciężył pierwszego człowieka, mniema (jednak), że przez innego człowieka, to znaczy Antychrysta, będzie mógł dokonać tego, co niegdyś przedsięwziął, gdy spróbował walczyć przeciw Bogu. Przez diabła (zatem) otworzy oczywiście usta Antychryst i wyleje nimi przewrotne doktryny, jak zostało zapowiedziane, zniszczy wszystko, co Bóg ustanowił w Starym i w Nowym Prawie, i zatwierdzi nieczystości i inne (temu) podobne (jako) nie będące grzechami. Powie bowiem, że nie jest grzechem, jeżeli rozpala się ciało ciałem, twierdząc także, że wszelka czynność została zrządzona przez niewiedzę, ponieważ gdy człowiek z jednej strony jest namiętny, a z drugiej chłodny, ciepło i zimno powinny działać w nim nawzajem dla zachowania umiarkowania. A z innej strony do wiernych powie: „Treść waszego prawa została ustanowiona przeciwko prawu natury, to znaczy, że człowiek nie powinien być ciepłym (namiętnym), a w którego to (przecież) tchnieniu jest ogień, który rozpala (pobudza) całe ciało ludzkie. I w jaki sposób ów może być przeciw naturze swojej zimnym? Lecz czy człowiek porzucił rozum, żeby nie rozpalać ciałem innego (ciała)? Człowiek bowiem ten (tj. Chrystus), którego nazywacie waszym nauczycielem, dał wam prawo, które jest ponad miarę, gdyż tak to wiedzieć wam przykazał. Ja zaś mówię: Trzymajcie się tych dwóch sposobów, to znaczy ciepła i chłodu, i pokrzepiajcie się nawzajem, a rozważcie, aby się oduczyć niesprawiedliwych nakazów rzeczonego człowieka (tj. Chrystusa), ponieważ chociaż rozkazał, aby ludzie nie rozgrzewali się wzajemnie, sami jednak (następnie) uprawiali cieleśnie swoją naturę. Spójrzcie zatem, nie zwiedzeni odtąd niesprawiedliwą doktryną, ponieważ we mnie jest to, co możecie czynić lub nie, i ani wasz nauczyciel nie przedstawił wam słusznych twierdzeń, który chciał, żebyście byli jak duch, który nie jest przyodziany (okryty) ciałem, i który (to duch) nie byłby czynny, jak stworzone ciało ludzkie tak nie było zrodzone, które jest formowane przez ogień, gdyż jeżeli nie byliby stwarzani synowie, nie mieliby możliwości działania. Stąd i wy poznajcie czym byliście. Bowiem ten, który nauczał was pierwszy, zwiódł was, a nie pomógł wam w niczym, ja zaś wpoję wam, abyście poznali samych siebie, i poznacie czym byliście, ponieważ stworzyłem was, i cały jestem we wszystkich, tamten zaś (tj. Chrystus) przypisujący wszelkie swe dzieła innemu (tj. Bogu Ojcu), od siebie samego nie był mówiący niczego, ponieważ z siebie nic nie mógł; lecz ja mówię ode mnie samego, i poprzez mnie samego mogę wszystko”. Tymi słowami i innymi podobnymi ów nieszczęsny syn zatracenia zwiedzie ludzi, nauczając ich, aby żyli wedle smaku ognia cielesnego, i dokonywali wszelkiej woli swego ciała – przeciwnie do nauczań Starego i Nowego Prawa, które wzywają ludzi do czystości, to znaczy tak, aby (dzięki) czystości nie przekraczać swego stanu (tj. duchownego, małżeńskiego lub wolnego). I w ten sposób Lucyfer zaneguje przez to sprawiedliwość Bożą, i wszystko, co rozpocznie czynić, będzie mniemał, że może dokonać przez siebie samego. Jordan odważy się wlewać w swe usta tak, jak ciągle nie nazwany chrzest, lecz ów (właściwy) odwrotnie odrzuci, w jaki to sposób i sam został odrzucony przez chrzest (tzn. że Antychryst będzie miał jakiś pseudo-sakrament na przyjmowanie odstępców od Jezusa, i na przeciwieństwo, czy też parodię chrześcijańskiego chrztu, w którym to przecież następuje wyrzeczenie się diabła). Stąd w ten sposób będzie zamyślał sobie podporządkować i zapanować nad taką liczbą ludzi, aby w porównaniu do jego liczby Syn Boży miał (wówczas na świecie) mniejszą liczbę wiernych.

Dlaczego Antychryst został nazwany przez Apostoła człowiekiem grzechu i synem zatracenia, i przynależne do tego świadectwo z Apokalipsy Jana, i w jaki sposób byłoby rozumiane, i że diabeł miał zwolenników i w Starym i w Nowym Testamencie, jednych zwodząc poprzez bożki, drugich przez heretyków.

31. Wspomniany także człowiek jest nazwany człowiekiem grzechu, ponieważ dokona wszelkich (rodzajów) zła, i że one wszystkie zostaną zrzucone na niego, nazwany synem zatracenia, ponieważ będą go opanowywać śmierć i zatracenie, i jak zostało powiedziane, zwodząc przewrotnymi i najbezbożniejszymi sposobami, pociągnie do siebie mnóstwo ludzi, następnie uczyni się adorowanym jak Bóg, zapewne także, jak Jan opisujący jego dzikość pod wyobrażeniem bestii poprzez ukazanie prawdy, mówi: I uwielbili ją wszyscy, którzy zamieszkują ziemię, i których imiona nie są zapisane w Księdze Życia Baranka (Ap 13,8). Której to sentencji zrozumienie także w ten sposób jest przyjmowane o przyszłości: Skłonni ciałem i umysłem uwielbią bestię nieprawości, którzy to mieszkania serc swoich zanurzą w rzeczach ziemskich, i których imiona nie są zapisane znakami świętości w tym wiecznym życiu, w prośbie o które nie jest znalezione oszustwo. I dlatego na zatracenie będzie zapisany każdy, kto sam czcząc uwielbi zatraconego człowieka, i kto nosi w swoim sercu napis Szatana, który został wypędzony przez Boga, ponieważ ze względu na siebie samego chciał być „bogiem”. Stąd i został nazwany śmiercią, gdyż uciekł od życia, w którym nie jest znaleziona żadna śmiertelność, lecz które ożywia wszystko. I wszyscy owi, którzy oddadzą się temu zatraconemu synowi, czyniąc jego dzieła, nie zostaną zapisani w księdze życia Baranka, ponieważ Baranek Ten Jest Słowem Bożym, przez Które Słowo: Niech się stanie, wyprowadził Bóg wszelkie stworzenie. Diabeł zaś w Starym i w Nowym Testamencie ciągle miał postępujących za sobą; w Starym zapewne przez Baala; w Nowym zaś przez saduceuszy. Lecz jednak następnie od tamtych (tj. wyznawców Baala i saduceuszy) wywodzą się heretycy, którzy stanowi pierwotnego wzrostu (chrześcijaństwa) będą się sprzeciwiali, i błąd owych będzie gorszy od wcześniejszego, ponieważ zanegują w całości Boga w Jego stworzeniu i w żyjących duszach. Wszyscy zatem oni uwielbią nieszczęsną bestię, to znaczy zatraconego człowieka, i powiedzą, że porzucają wiarę (we) Wszechmocnego Boga, gdyż nic nie stoi im naprzeciw, jeżeli opuszczą pouczenia Boże.

O znakach lub zjawiskach i burzach, które uczyni poprzez sztuki magiczne, i w jaki sposób „umarły” i udający zmartwychwstanie, uczyni jakiś napis wynaleziony oszukaństwem diabła, nakreślony na czołach postępujących za nim, przez który zwiedzeni nie będą mogli być od niego więcej rozdzieleni i oddzieleni.

32. I tak ich niewierność jawi się zstępować do wspomnianej złotej głowy leoparda w rzeczonym łańcuchu i obroży, która oznacza Antychrysta, który nazywając się Bogiem, jakby złotą głową, przez sztuki diabelskie i poprzez pobudzanie elementów uczyni straszne zjawiska największych burz – co tak być uczynionym Bóg dozwoli – aby wszelki rodzaj ludzki poznał jego (tj. Antychrysta) upadek. Dlatego bowiem, jakby dla zbawienia ludu swego przez zabicie się, śmierć i przez powstanie, będzie udawał zmartwychwstanie, i uczyni jakiś napis napisany na czołach postępujących za nim, przez który sprowadzi na nich wszelkie zło, zwodząc człowieka tak jak starożytny wąż, aby także następnie mieć w swojej niewoli, rozpali żądzę (pożądanie), i przez tamten napis tak na nich wpłynie sztuką magiczną przeciw chrztowi i przeciw imieniu chrześcijan, aby od niego nie pragnęli się oddzielić, i aby wszyscy zostali nazwani wedle niego samego, w jaki to i sposób (są) chrześcijanie wedle Chrystusa.  Ten napis miał Lucyfer długo w sobie, i nie ujawnił go żadnemu człowiekowi, z wyjątkiem tego jednego, którego całkowicie opanuje w łonie jego matki. I dlatego spodziewa się również, że przez niego będzie mógł dokonać wszelką swą wolę. Lecz ten sam zatracony człowiek, duszę, i to, że żyje, będzie miał nie od diabła, lecz od Boga, kiedy i sam najnieszczęśliwszy sędzia dawnego zwodzenia (tj. diabeł), który znienawidził wszelkie dobra, żywot swój przyjął od Boga. Bowiem jedynie Bóg jest życiem, i wszystko, co oddycha, i wszystko, co żyje, porusza się dzięki Niemu, ponieważ Sam Jeden Jest Początkiem bez początku. I jak Lucyfer walczył w niebie przeciw Bogu, tak również przez tego zatraconego człowieka próbował będzie walczyć na ziemi przeciw ludzkiej naturze Syna Bożego. I to uczyni przez ten napis, którym będzie negował Boga i Stwórcę wszystkiego, siebie uważając za udzielającego swoim bardziej oświecających darów, niż Chrystus Syn Boży udzielił wierzącym w Niego. Napis zaś ten nie będzie wcześniej widziany lub znaleziony w żadnym języku, gdyż Lucyfer wynajdzie go najpierw w sobie samym, i jemu (tj. Antychrystowi) dlatego wyjawi podstępnie, aby przez to zwiódł ludzi, i aby nie rozpoznali oni swego Stwórcy; i przez to samo oszuka w ten sposób niewiernych, aby żadną miarą nie czcili inaczej, niż według tego, do czego przywykli, i co im się podoba (a co zobaczą u Antychrysta). Powie bowiem ten syn zatracenia, że jak upada ścięte drzewo, dopóki go malarz nie przygotuje i nie ozdobi, aby było podziwiane przez wszystkich, tak i również nie będzie miał czci narodzony człowiek, dopóki nie będzie wielbił owego napisu, ponieważ jest w nim większy ratunek i moc, niż była w stworzeniu człowieka. Lecz Bóg zniszczy wszelki wysiłek tego napisu wraz z jego autorem; Pismo zaś, które dał Duch Święty, nie przeminie. Gdy (zaś) tymi fałszywymi znakami (Antychryst) przedsięweźmie przyciągnąć do siebie ludzi z wszelkiego rodzaju, święci i sprawiedliwi zostaną wstrząśnięci w wielkim strachu.

Obietnica Boża o przywróceniu Enocha i Eliasza, i w jaki sposób postępuje z nimi tymczasem, i zarówno, gdy przywróceni, w przeciwnościach będą się mieli pomiędzy ludźmi, i jak wielkim zajaśnieją głoszeniem i mocą cudów przeciw Antychrystowi, przez którego jednak umęczeni, odejdą wraz z niezliczonymi innymi ze świata, i liczba błogosławionych męczenników zostanie doprowadzona do pełnej należnej doskonałości.

Opracował JR
(ciąg dalszy nastąpi)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz