poniedziałek, 29 lipca 2013

Założyciel Klubu Rzymskiego zaproponował "Globalną Matrycę" sfabrykowanego, globalnego konsensusu.


Niedawno odkryte dokumenty (Linki do plików RAR: LINK1, LINK2, LINK3 , LINK4) z prywatnej kolekcji byłego dyplomaty i członka Grupy Bilderberg, George'a C. McGhee wykazały (między innymi), że Klub Rzymski w 1970 r. chciał stworzyć "podejście globalnej matrycy" lub podejście "G-Matrix", jako środka dla pokierowania ludzkością w kierunku środowiskowo-eugenicznego sposobu myślenia w skali globalnej.

Klub Rzymski jest wpływowym think tankiem (grupą ekspercką), opowiadającym się między innymi za globalną redukcją populacji i globalnym zarządzaniem środowiskiem.

Autorem odkrytego rękopisu z 1970 roku był włoski industrialista Aurelio Peccei, który założył Klub Rzymski w 1968 roku. Peccei napisał, że każda akceptacja wniosków Klubu "opiera się głównie na podejściu globalnej matrycy". Ponadto pisze, że te wnioski Klubu mogą być tylko powszechnie zaakceptowane "poprzez (...) iteracyjny, globalny i merytoryczny proces". Poprzez taki kompleksowy proces, pisze Peccei, ludzkość może "stopniowo osiągnąć konsensus oparty o wartość bazową i uniknąć perspektywy krytycznej sytuacji w przyszłości."
"Program ekspozycji działania programu Klubu Rzymskiego w znacznym stopniu zależy od podejścia globalnego (lub G) podejścia matrycy. Wydaje się zatem pożądane, aby rozpocząć dyskusję na temat programu prac przez wyjaśnienie struktury i użyteczność takiej matrycy."

Odkryty dokument z prywatnej kolekcji McGhee stwierdza wprost, że klub starał się stworzyć konsensus we wszystkich warstwach społecznych, w odniesieniu do wniosków z raportów Klubu opublikowanych w roku 1970.

"Należy podkreślić (...), że takie porozumienie ma na celu zapewnienie" warunków początkowych "dla ewolucyjnego działa projektu Klubu Rzymskiego", Aurelio napisał w 1970 roku.

"Powinno to być traktowane jako przykładowe wartości bazowe, których uniwersalność, trafność i wiarygodność zależy od wyroków uczestników technik delfickich (DELPHI). Niemniej jednak, będzie to stanowić próbę merytorycznego i profesjonalnie koordynowanego wskazania "trudnego położenia ludzkości". Im więcej grup zaangażuje się w podobne intelektualne wysiłki tym bardziej znaczący będzie globalny dialog w odniesieniu do Problematyki."

Ta "Problematyka" jest opisana jako "stale powiększające się różnice kulturowe, ekonomiczne i technologiczne między narodami, lub przerażające mnożenie się ludności na ograniczonej swą wielkością planecie lub ponadnarodowe zjawiska buntu młodzieży, lub możliwość przekroczenia progu, poza którym w przyszłości będzie możliwe manipulowanie ludzkim materiałem genetycznym."

Wzmianka o metodzie DELPHI w kontekście informacji tworzenia globalnego konsensusu na bazie globalnej matrycy jest dość ciekawa. Według Wikipedii, metoda jest powszechnie wykorzystywana do prognozowania w biznesie i prognozowania w innych dziedzinach "obejmujących takie tematy jak odkrycia naukowe, kontrola populacji, automatyka, postęp w dziedzinie kosmicznej, zapobieganiu działaniom wojennym i systemach uzbrojenia."

Jak pisałem we wcześniejszych artykułach, inteligentne systemy i modele Klubu Rzymskiego były wykorzystywane przez Chińczyków przy tworzeniu brutalnej polityki jednego dziecka. W 1978 roku grupa chińskich naukowców odwiedziła kilka konferencji naukowych w Europie, i przejęła idee dystrybuowane przez Klub Rzymski. Na czele tej chińskiej delegacji był człowiek uznawany za twórcę polityki jednego dziecka w Chinach. Polityki, która stała się przyczyną wielu ciężkich doświadczeń życiowych Chińczyków w ostatnich dziesięcioleciach. Robert Zubrin, starszy członek The Center for Security Policy (Centrum Polityki Bezpieczeństwa), opublikował artykuł redakcyjny w Washington Times, potwierdzając, że badania Greenhalgh (polityki jednego dziecka) są prawidłowe. Zubrin napisał:

"W czerwcu 1978 roku, Song Jian, główny zarządzający, odpowiedzialny za rozwój systemów kontroli dla chińskiego programu sterowanych rakiet, wyjechał do Helsinek na międzynarodową konferencję teorii systemów sterowania i projektowania. Podczas wizyty w Finlandii, pozyskał kopie “The Limits to Growth: Blueprint for Survival” publikacji Klubu Rzymskiego, będącej głównym źródłem propagandy maltuzjańskiej - i poznał wielu Europejczyków, którzy promowali w sprawozdaniu, metody użycia modeli komputerowych "Analizy systemów" do przewidywania i projektowania przyszłości ludzkości."

Aby zilustrować, że koncept "Globalnej Matrycy" został rozwinięty, w 1991 roku klub Rzymski opublikował książkę pt "The First Global Revolution: A Report to the Club of Rome". W tej publikacji czytamy, iż wymyślono wspólny mianownik, wokół którego można jednoczyć świat, tworząc w ten sposób wspólny cel:
"W poszukiwaniu wspólnego wroga, przeciwko któremu możemy się zjednoczyć, wpadliśmy na pomysł taki, iż zanieczyszczenie, groźba globalnego ocieplenia, brak wody, głód itp., spełnią nasze oczekiwania. Wzajemne oddziaływanie tych zjawisk jako całość oraz poszczególne ich elementy stanowią zagrożenie, z którym muszą się skonfrontować wszyscy na całym świecie. Wskazując te niebezpieczeństwa jako wroga, możemy wpaść w pułapkę, przed którą już ostrzegaliśmy czytelników, a mianowicie pomylenia objawów z przyczynami. Wszystkie te niebezpieczeństwa są powodowane przez ingerencję ludzkości w naturalne procesy, i tylko dzięki zmianie postaw i zachowań społeczeństw, negatywne zmiany mogą być przezwyciężone. Idąc dalej tym tokiem myślowym, prawdziwym wrogiem jest sama ludzkość.” CZYTAJ DALEJ>>>

Pojęcie "Globalnej Matrycy" sfabrykowanego konsensusu, jaki został opisany i opracowany przez założyciela Klubu Rzymskiego, pokazuje jak "oszustwo naukowe" wdrażane jest na niespotykaną skalę przez co jeszcze kilka lat temu niewielu miało odwagę kwestionować jego prawdziwość.


Link do oryginalnego artykułu: LINK


(przypis prisonplanet.pl
"Problematyka" opracowana przez Klub Rzymski opisana w tym artykule odnosi się do budowy globalnego rządu. Jak dziś widzimy budowa globalnej struktury opiera się na sztucznie wytworzonym konsensusie wokół błędnej teorii "limitów wzrostu", a ostatnio "globalnego ocieplenia" przedłożonego przez Klub w roku 1991. I choć obie te teorie są wyssanymi z palca koncepcjami popartymi globalną akcją promocyjną i propagandową (co potwierdzają członkowie klubu) do dziś mają bardzo silny wpływ na politykę, nie mówiąc o ekonomii. Globalny konsensus pozwolił bowiem na globalne opodatkowanie CO2 co jest i będzie, poprzez rozszerzanie podatków na osoby prywatne, podstawą regulowania każdego aspektu życia na ziemi. To z kolei pozwoli na realizację podejścia środowiskowo-eugenicznego jako środek i cel budowy utopijnej wizji przyszłości pod rządem światowym.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz