poniedziałek, 10 czerwca 2013

USA: czy skauci zmienią politykę wobec pederastów? Jest projekt niebezpiecznej uchwały.Podczas zbliżającej się krajowej konferencji Boy Scouts of America w Dallas liderzy harcerskich oddziałów dla chłopców będą głosować w sprawie kompromisowej uchwały, zmieniającej radykalnie dotychczasową politykę wobec homoseksualizmu.

Pod presją lobby homoseksualnego, Zarząd organizacji harcerskich przygotował projekt uchwały, która zezwala osobom jawnie przyznającym się do homoseksualizmu na członkostwo w organizacjach chłopięcych. Sprzeciwia się temu koalicja liderów oddziałów harcerskich i rodziny chłopców.

W specjalnym liście napisano, że „Otwarcie skautingu dla chłopców, którzy wprost manifestują pociąg seksualny do innych chłopców i / lub otwarcie identyfikują się jako ‘geje,’ nieuchronnie narazi innych chłopców na niebezpieczne kontakty seksualne”. [I właśnie o to chodzi, panom sodomitom! Właśnie o to! - admin]

List otwarty przygotował John Stemberger ze Scout Eagle, założyciel strony internetowej OnMyHonor.net. List Stembergera jest skierowany do około 1,4 tys. szeregowych przywódców harcerskich, którzy tworzą Radę Narodową. Będą oni głosować nad uchwałą Boy Scouts of America podczas konferencji w Dallas między 22 a 23 maja.

Uchwała, będąca wyrazem pewnego kompromisu, zezwala na członkostwo homoseksualnych chłopców, ale nie pozwala, aby liderami organizacji skautowych zostawali pełnoletni pederaści. [Jak na razie... - admin]

Poprzednia propozycja przewidywała, że to same oddziały będą decydować o tym, czy przyjąć do swojego grona pederastę.Stamberger twierdzi, że w ramach nowej polityki „otwarty homoseksualizm będzie oficjalnie zgodny z kodeksem skautingu, aż do chwili, kiedy dana osoba ukończy 18 lat. Wtedy nagle stanie się to problemem”. Stamberger podkreślił, że do największej liczby (aż 70 proc.) nadużyć seksualnych dochodzi wśród nastolatków. Jego zdaniem zmiana ponad stuletniej praktyki doprowadzi do całkowitego zniszczenia harcerstwa w Ameryce, tak pod względem finansowym, społecznym, jak i prawnym.

Wskazują na to liczne sygnały od setek tysięcy rodziców, którzy zamierzają wypisać swoje dzieci z organizacji, jeśli wniosek zostanie przyjęty. Wstępne szacunki pokazują, że organizacja straci ponad 44 mln rocznych przychodów.

Stemberger twierdzi także, że uchwała pozbawia rodziców prawa do ingerencji w kwestie nowej polityki oddziałów harcerskich, a same oddziały pozbawia ochrony prawnej w sytuacji, gdy nie zgodzą się one na przyjęcie do swego grona jawnych pederastów.

Amerykańscy skauci liczą ponad 2,7 mln członków i ponad 1 mln wolontariuszy.

W lipcu zeszłego roku, po dokładnym zbadaniu polityki członkowskiej specjalna komisja powołana spośród liderów harcerskich i dorosłych wolontariuszy jednogłośnie stwierdziła, że dotychczasowa praktyka wykluczania z oddziałów jawnych pederastów powinna być utrzymana.

Wcześniej, w 2000 r. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych potwierdził prawo organizacji Boy Scout of America do wykluczania homoseksualistów spośród swoich członków, gdy ich zachowania naruszają podstawowe wartości organizacji.

Źródło: WND, AS.
http://www.pch24.pl/

Za:
http://marucha.wordpress.com/2013/05/05/usa-czy-skauci-zmienia-polityke-wobec-pederastow-jest-projekt-niebezpiecznej-uchwaly/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz