środa, 13 marca 2013

Szwajcaria: mimo dostępu do broni, przestępczość jest niewielka

Mimo powszechnego posiadania broni w Szwajcarii, przestępczość dokonywana z jej użyciem jest tak niewielka, że jak podaje BBC, statystyki prawie milczą na tent temat. W kraju, w którym liczba ludności wynosi około sześciu milionów, w posiadaniu obywateli jest co najmniej dwa miliony sztuk broni palnej, obejmującej około 600 tys. karabinów szturmowych i 500 tys. pistoletów.

Szwajcaria posiada unikalny system obrony narodowej, który rozwijał się przez setki lat. Każdy obywatel należy do regionalnej milicji i prawie przez całe życie zgłasza się co roku na specjalne szkolenia, które trwają od kliku dni do kilku tygodni.

Mężczyźni w wieku od 21 do 32 lat służą w regularnym wojsku. W każdej chwili mogą zostać powołani do realizacji akcji obronnej. Otrzymują karabiny M-57 i 24 sztuki amunicji, które przechowują w domu. Po skończeniu 32 lat stają się członkami regionalnej milicji, uczestniczą w szkoleniach i nadal mogą przechowywać broń we własnym domu.

Państwo nie wprowadziło prawie żadnych ograniczeń dotyczących zakupu lub sprzedaży broni palnej, choć niektóre kantony ograniczyły prawo do jej noszenia w niektórych miejscach publicznych. Władza nie ogranicza obrotu, nadwyżki broni wojskowe są kierowane na rynek wewnętrzny. Za każdym razem, gdy armia zaopatruje sie w nowe modele, obywatele mogą swobodnie zakupić starsze typy.


Mimo powszechnego dostępu do broni, budynki publiczne nie są w sposób szczególny chronione. Do zbrodni z udziałem broni palnej dochodzi niezwykle rzadko. Mark Eisenecker, socjolog z Uniwersytetu w Zurychu wyjaśnia, że posiadanie broni palnej jest „zakotwiczone” w szwajcarskim społeczeństwie do tego stopnia, iż kontrola nie jest konieczna.

Szwajcarska rzeczywistość pokazuje, iż samo posiadanie broni nie jest przyczyną przestępstw. Niektórzy uważają, że wyjaśnienia tego fenomenu należy upatrywać w tym, iż Szwajcaria nie boryka się z takimi problemami społecznymi jak inne kraje. Nie jest tak rozpowszechnione zażywanie narkotyków, ani też społeczeństwo nie jest w takim stanie rozkładu, jak w innych bogatych krajach uprzemysłowionych. Szwajcarzy mają rozwinięte poczucie zbiorowej odpowiedzialności, stąd nie ma konieczności ograniczania dostępu do broni. Młodzież wychowywana jest w duchu odpowiedzialności.

Źródło: tfp.org., AS.
http://www.pch24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz