poniedziałek, 25 lutego 2013

Piekło wewnątrz ziemi ?


A
gdy w piekle cierpiał męki, podniósł oczy do góry.
. .” Łuk16:23 (z ang.)Zamierzamy
się przyjrzeć miejscom, które Biblia nazywa piekłem.
Przedstawimy udokumentowane dowody na istnienie miejsca zwanego
piekłem. Nie traktuj tego, co będziesz czytał lekko. Jeśli to,
co przeczytasz jest prawdą – 
MOŻESZ BYĆ W POWAŻNYM
NIEBEZPIECZEŃSTWIE!
Kilka lat temu została
opublikowana książka pod tytułem Beyond Death’s Door
napisana przez dr Maurice Rawlings. Dr Rawlings, specjalista
medycyny wewnętrznej i chorób układu sercowo-naczyniowego,
reanimował w swej praktyce wielu ludzi, którzy przeszli
przez śmierć kliniczną. Był zdecydowanym ateistą, który
uważał wszelką
religie za ‚hokus-pokus

a śmierć za nic innego jak tylko bezbolesną
egzekucję
.
W 1977 roku wydarzyło się coś, co spowodowało dramatyczną
zmianę w życiu doktora! Reanimował wtedy mężczyznę, który
był przerażony i wrzeszczał – zstępując do ogni
piekielnych:

To,
co przeczytasz poniżej jest trudne do przyjęcia. .
„Za
każdym razem, gdy serce ruszało i odzyskiwał oddech pacjent
krzyczał: Jestem
w piekle!” 
Był
przerażony i błagał mnie, żebym mu pomógł. Sam byłem
śmiertelnie przestraszony . . . Wtedy zauważyłem prawdziwie
alarmujący wygląd jego twarzy. Miał przerażony wzrok, gorszy niż
to, co zwykle wyrażają oczy w okoliczności śmierci. Ten pacjent
miał groteskowe grymasy ukazujące czysty horror! Źrenice miał
rozszerzone, dyszał i trząsł się – wyglądał tak, jakby
wszystkie jego włosy „stały dęba”. Następnie zdarzyła
się kolejna dziwna rzecz: powiedział: NIe
rozumiesz? Jestem w piekle. Nie pozwól mi wrócić do
piekła!” . . 
był
tak poważny w tym, że w końcu dotarło do mnie to, że był w
poważnych problemach. Takiej paniki nigdy wcześniej nie
widziałem
(Maurice
Rawlings, Beyond
Death’s Door,(Thomas
Nelson Inc., 1979) str. 3).
Dr
Rawlings powiedział, że nikt, ktokolwiek słyszał jego krzyki i
widział przerażenie na jego twarzy, nie mógł mieć
wątpliwości nawet przez sekundę, że on rzeczywiście był w
miejscu zwanym piekłem!
Biblia
nieustannie ostrzega przed tym miejscem. Jest ponad 162
odniesienie tylko w Nowym Testamencie, które ostrzegają
przed piekłem, a ponad 70 z nich zostało wypowiedzianych przez
Pana Jezusa Chrystusa!!

W
ewangelii wg. Łukasza 16, Jezus Chrystus podaje przerażający
obraz piekła (BT):
22
- Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł
także bogacz i został pogrzebany. 23 – Gdy 
cierpiąc
męki 
Otchłani (w ang. piekle),
podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego
łonie. 24 – I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i
przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i
ochłodził mój język, 
bo strasznie
cierpię w tym płomieniu
. 25 – Lecz Abraham odrzekł:
Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w
podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje
pociechy, a ty męki cierpisz. 26 – A ponadto między nami a wami
zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was
przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas. 27 -
Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego
ojca. 28 – Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i
oni nie przyszli na to 
miejsce męki.


PIEKŁO
JEST MIEJSCEM OGNIA
Mężczyzna
z ew. Łukasza 16:24 krzyczy: „. . strasznie cierpię w
tym 
PŁOMIENIU”.
W
ewangelii Mateusza 13:42 Jezus mówi: „i wrzucą ich do
PIECA OGNISTEGO; tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów”
W
ewangelii Mateusza 25:41 Jezus mówi: „Idźcie
precz ode mnie przeklęci w 
OGIEŃ
wieczny”
Objawienie Jana 20:15 mówi:
„a jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został
wrzucony do 
JEZIORA OGNISTEGO„.

BIBLIA
PODAJE UMIEJSCOWIENIE PIEKŁA
Gdy
Jezus Chrystus zmarł na krzyżu, zstąpił do piekła. W Dz. 2, Piotr
mówi w wersie 31: … mówił, przewidziawszy to, o
zmartwychwstaniu Jezusa, że jego dusza nie pozostanie w OTCHŁANI”
(PIEKLE)
Gdy
Jezus Chrystus umarł, Jego dusza poszła do piekła.

W
ew. Mat 12:40 czytamy słowa Jezusa Chrystusa:
„Albowiem
jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i
Syn Człowieczy będzie w 
ŁONIE ZIEMI TRZY
dni i trzy noce.
Biblia
mówi wyraźnie – 
Piekło jest
wewnątrz ziemi!
W
Liście do Efezjan 4:9, napisano o Jezusie : „A to, że
wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw 
ZSTĄPIŁ
DO PODZIEMI

W
cytowanej już książce Beyond Death’s Door
doktora Rawlings’a na stronie 85 pisze on, że
pacjenci, którzy opisywali piekło mówili: „.
. . jest to miejsce, które wydaje się być jakoś 
POD
ZIEMIĄ, CZY WEWNĄTRZ ZIEMI
src="/images/Xearth2.jpg" ALIGN=LEFT HSPACE=5 VSPACE=5 WIDTH=233 HEIGHT=256 BORDER=0>Naukowiec
i nauczyciel Biblii, Henry Morris, również zgadza się z
tym, że Biblia wyraźnie naucza, że piekło jest wewnątrz tej
Ziemi:
„Jak
dotąd, możemy powiedzieć na podstawie Pisma, że obecne piekło
znajduje się gdzieś w sercu samej Ziemi. Jest również
zwane ‚dołem’ (W BW – kraina umarłych – przyp. tłum.(Iz.
14:9, 15; Ez. 32:18-21) oraz ‚otchłanią’ (Obj. 9:2)…Ci autorzy
z pewnością sami wierzyli w to, że piekło jest realne i
geograficznie umieszczone ‚poniżej’ powierzchni ziemi. . .
Twierdzenie, że jest to nienaukowe to stwierdzenie, że nauka
wie znacznie więcej o wnętrzu ziemi, niż faktycznie wie obecnie.
Wielki ‚dół’ [piekło] musiało by mieć średnicę co
najmniej 150 km lub mniejszą, co jest sporą ilością miejsca dla
miliardów ludzi, które żyły przez cały okres
istnienia ziemi, zakładając, że ich „duchowe” ciała są
tych samych rozmiarów co fizyczne
„. (Henry M.
Morris, The Bible Has the Answer, p. 220)
W
The Birmingham News
, z 10 kwietnia 1987 zamieszczono artykuł
pt.: „Earth’s Center Hotter Than Sun’s Surface, Scientists
Say” (Centrum Ziemi jest gorętsze niż powierzchnia
Słońca, twierdzą naukowcy
). Ten artykuł stwierdza, że
ostatnie odkrycia wskazują na to, że JĄDRO
ZIEMI MA TEMPERATURĘ PONAD 6650
°C!
Czy
widziałeś obrazy erupcji wulkanu, wypluwającego jezioro ognia z
wnętrza ziemi, pochłaniającego wszystko w zasięgu wielu
kilometrów samym swoim gorącem? Gdy nastąpiła erupcja
wulkanu Św. Heleny 18 Maja 1980 roku, zostało to opisane przez
reporterów tak: „gdy PIEKŁO wyszło na
powierzchnie ziemi”. Książka Volcanoes, Earth’s
Awakening
 (str.91) opisuje erupcję wulkanu jako „Wstąpienie
do PIEKŁA„. Tysiące la temu Biblia opisywało
miejsce zwane piekłem w centrum Ziemi, które pasuje
dokładnie do tych naukowych okryć.
TAK!
JEST MIEJSCE ZWANE PIEKŁEM!
W
IV Moj. 16, Biblia zdaje relację z wydarzenia, gdy ludzie wpadają
do piekła żywi!  
ZIEMIA
OTWORZYŁA SWOJĄ PASZCZĘ 
i pochłonęła
ich razem z ich rodzinami, jak również ludzi, którzy
połączyli się z Korachem, wraz z całym ich majątkiem. 
Wpadli
razem ze wszystkim, co do nich należało, żywcem do

SZEOLU
, a ZIEMIA ZAMKNĘŁA SIĘ NAD
NIMI
. Tak zniknęli spośród społeczności.

Caspar
Peucer, słynny astronom i fizyk z XIV wieku, który również
badał i dokumentował wybuchy wulkanu w Heklafell podaje pewne
przerażające informacje ze swoich odkryć. Peucer, twierdzi
(podobnie jak inni), „straszliwe wycie, płacz i
zgrzytanie zębów”
 dawało się słyszeć „na
wiele kilometrów. . . ” gdy wulkan wybuchał:
(Haraldur Sigurdsson, Melting the Earth, The History of Ideas
on Volcanic Eruptions
, str. 73)
„Z
bezdennego dołu Heklafell czy może raczej z samego piekła,
powstało melancholijny płacz i głośne zawodzenie, które
można było usłyszeć na wiele kilometrów wokół. . .
można również słyszeć wewnątrz góry straszne wycie,
płacz i zgrzytanie zębów”.
A
Caspar Peucer nie jest w tym osamotniony. Wielu innych wierzy, że
słyszeli „płacz i krzyczenie” wydobywające się z
wulkanów. Większość starała się zignorować to, co
oczywiste. Niektórzy po prostu wyjaśniali to „brzmienie
piekła” w jakiś racjonalny sposób.. Lecz
to tam było . . .
„Te
przerażające hałasy, które wydobywały się z ich wulkanów
były z pewnością uważane za krzyki
dręczonych dusz w ogniach piekła poniżej
„.
(Haraldur Sigurdsson, Melting the Earth, The History
of Ideas on Volcanic Eruptions
, str.. 73)
Wewnątrz
tej ziemi, w tej chwili, znajdują się miliony zgubionych,
dręczonych dusz – płonących, wrzeszczących i wyjących –
bez jakiejkolwiek nadziei!!
W
ewangelii wg. Marka 9:46 Jezus mówi o piekle: „Gdzie
ROBAK ICH nie umiera, a ogień nie
gaśnie”.
Jezus powiedział wyraźnie
– ICH robak – nie jakiś robak czy ten robak –
lecz ICH robak. Biblia
naucza, że któregoś dnia chrześcijanie będą mieli ciała
podobne do ciała Pana Jezusa Chrystusa. Czy to możliwe, aby, jak
nauczają niektórzy badacze Pisma – że mężczyzna i
kobieta w piekle przyjmą pewną formę ich ojca, Szatana (Jn 8:44)?
W Księdze Objawienia 12:3 Szatan jest opisany jako smok czerwony.
Czy Jezus mógł się odnosić do ciała zgubionych mężczyzn i
kobiet, jakie będą nosić na wieczność?
Skorupa
Ziemi ma około 75km grubości. Musiałbyś się zagłębić w ziemię
ponad 75 km, aby dotrzeć do skraju ognia, lecz w niektórych
częściach dna oceanu ziemska skorupa ma mniej niż 1.5 km
grubości. Ostatnio naukowcy odkryli pęknięcia dna oceanu, gdzie
wycieka ogień. Czy wiesz o tym, co znaleźli wokół tych
dyszących ogniem otworów w powierzchni? 2.5 metrowe
robaki, które nigdzie indziej na świecie nie występują! W
książce pt.: The Deep Sea (Głębokie morze) autorstwa
Joseph’a Wallace (na str.39) czytamy: „Być może
najdziwniejszym ostatnio odkrytymi stworzeniami oceanu są Riftia,
ogromne 
ROBAKI. Mierzące 243cm
(dokładnie: 8 stóp) długości robaki 
ZNALEZIONO
WYŁĄCZNIE W POBLIŻU GŁĘBOKICH MORSKICH OTWORÓW”.
A
Jezus Chrystus powiedział: „Gdzie ROBAK
ICH 
nie umiera, a ogień nie gaśnie”.”
Czytałeś
Izajasza 66, gdzie Pan Jezus Chrystus cytuje z ew. Marka 9:46?
Spójrzmy
na kontekst i okres czasu z Iz. 66:22-24 (BW):

22
- Bo jak nowe niebiosa i nowa ziemia, które Ja
stworzę, ostaną się przede Mną –
mówi
Pan – tak się ostoi wasze potomstwo i wasze imię.
23
– i będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat
przychodzić będzie każdy człowiek, by Mi oddać pokłon –
mówi Pan.
24
- A gdy wyjdą, 
oglądać będa trupy ludzi,
którzy odstąpili ode Mnie: 
bo robak
ich nie zginie, a nie zagaśnie ich ogień, i będą
obrzydliwością dla wszelkiego ciała.
Nowe niebiosa i nowa ziemia” z Iz
66:22 pasuje do Obj. 21:1.To dzieje się PO Sądzie przed
Wielkim Białym Tronem z Obj. 20:10-15! Odniesienia do „trupów”;
„ich robaka”; „ich ognia” (w.24) dotyczą
czasu PO Sądzie nad ZBUGIONYMI ludźmi! Mowa o „tych,
którzy odstąpili ode mnie… ” to mowa o ZBUGIONYCH
ludziach PO Sądzie przed Wielkim Białym Tronem.
W tym momencie- oni otrzymali swoje NOWE CIAŁA!
Zauważ, że Izajasz mówi, że zbawieni ludzie będą
OGLĄDAĆ TRUPY
ludzi, którzy odstąpili . . . ” Warto
zwrócić uwagę na to, że „trupy” nie zawsze
oznaczają „MARTWE ciała”. Na przykład dwukrotnie
Biblia specjalnie używa zwrotu „martwe trupy” (V Moj.
18:8 oraz Ez. 6:5 – w polskich tłumaczeniach nie występuje
ten termin – przyp. tłum.). Gdyby trupy były ZAWSZE
„martwymi” ciałami, to po co mówić „martwe”
trupy? Nie ma również NICZEGO w kontekście tego fragmentu,
co sugerowałoby, żeby „ci, którzy odstąpili”
byli „martwi”.
Faktycznie Izajasz mówi wyraźnie „robak
ich NIE GINIE
„. Nawet w naszym języku odnosimy się
do żywego ciała jako do „trupa” (może j. polskim bardziej „zwłoki”
- przyp.tłum.). Mówi się na przykład: „Weź swego
trupa [ciało] stąd” („Zabieraj stąd swoje zwłoki” – w wersji poskije – przyp.tłum). Czemu to jest ważne? Ponieważ, gdy
zbawieni ludzie z Iz 66:24 będą „patrzeć na trupy ludzi,
którzy odstąpili” – to wiesz, co będą WIDZIEĆ?
„Ich robaki!„
Te „trupy”, które będą oglądać, to „ich
ROBAK, który nie zginie”. Zakończenie tego fragmentu
66:24 jest przerażającym uzupełnieniem takiej interpretacji. To,
co będą oglądać zbawieni ludzie opisuje Izajasz jako: „. . .
obrzydliwość dla wszelkiego ciała„. Przyjacielu, to
nie jest ZWYKŁE ciało, na które będą patrzyć! Jest to
coś, co będzie wywoływać dreszcze horroru w twoim ciele. 
I
tak się stanie!
I
tak się stanie Z TOBĄ jeśli umrzesz bez Pana Jezusa Chrystusa!
Pomimo
tego, że świat stara się ugasić krzyk i rzeczywistość piekła –
prawda o piekle odbija się echem po całym świecie. Zdesperowani
staramy się zatkać nasze uszy i ignorować te „krzyki, płacz,
wołanie i zgrzytanie zębów”, lecz ono tam jest. . . I
my wiemy o tym. 
Nie chcemy przyjąć tego, że takie miejsce
istnieje. Lecz ono tam jest. Nic z tego co możemy zrobić
czy powiedzieć nie zmaże horroru piekła z naszych umysłów.
Ono
tam jest. I my o tym wiemy.
Magazyn National Geographic
uznał tą prawdę nadając jednej z historii o wulkanach tytuł
Wejście do Piekła” (Going to Hell). W
wydanej przez PBS serii pt.: „Barbarzyńska Ziemia (The
Savage Earth)
, jeden z epizodów zatytułował: „Skorupa
piekła – nasza stale zmieniająca się planeta” (Hell’s
Crust
: Our Everchanging Planet). Wszystko, co wiemy,
co obserwujemy odbija głośnym echem prawdę o miejscu zwanym
piekłem. 
 
   
src="/images/Xgeo2.jpg">
src="/images/Xsavage2.jpg">

Ono
tam jest. I my wiemy o tym.
Obj. 14:10 mówi:
„…. i będzie męczony w ogniu i w SIARCE
wobec świętych aniołów i wobec Baranka”.
Księga Joba w 18 rozdziale opisuje „… DOM tego,
który nie zna Boga (w. 21), w wersie 15 „….SIARKĘ
sypie na jego siedzibę” Czy wiesz czym jest siarka? Gdzie
się ją znajduje? WEWNĄTRZ ZIEMI! Zgodnie z informacjami zawartymi
w książce Volcanoes autorstawa Pierre Kohler (str. 43),
gdy wybuchł wulkan św. Heleny w 1980 roku 150.000 ton gazu
siarkowego zostało wyrzucone! Job jest najstarszą księgą Biblii,
napisaną około 3.000 lat temu, a jednak już Job wiedział to, o
czym nauka nie wiedziała przez wiele lat – wewnątrz
tej ziemi jest SIARKA!
Magazyn Nature
odkrył ostatnio (czerwiec 2002 roku) to, co Biblia wie od ponad
3000 lat. Wewnątrz tej Ziemi jest „ogień i siarka”:
Wulkan
może być bardziej podobny do piekła niż ktokolwiek zdaje sobie
sprawę. 
Erupcje wypluwają
strumienie stopionej siarki, siarki
ewangelicznych kaznodziejów
,
 która
płonie zanim może zostać utrwalona dla potomności, jak ukazują
nowe badania opisane w magazynie Geology„. (Nature,
Science Update, July 22, 2002)


src="/images/Xdisc.jpg">
Oto okładka magazynu
Discover magazine, z sierpnia 2002, zadaje pytanie: „Co
rzeczywiście znajduje się w samym centrum Ziemi?” (What’s
Really at the Center of the Earth?).
Ja
wiem, co RZECZYWIŚCIE „znajduje się w centrum Ziemi” -
Jezus Chrystus mówił nam o tym. Stale i wciąż się
powtarzając. Jest tam jezioro ogniste – z milionami ludzi
płonących, płaczących, wrzeszczących i zgrzytających zębami”.


CZYTAJ
DALEJ!

„.
. . gdyby do piekła się dokopali . . .” Amos 9:2(ang.)

Poniższy
artykuł ukazał się w szanowanej fińskiej gazecie
Ammenusastia

src="/images/hell1.jpg">

Badacze
zarejestrowali krzyki potępionych”
src="/images/hell2.jpg">
„Jako
komunista nie wierzę w niebo czy Biblie, lecz jako naukowiec
wierzę teraz w piekło”
 powiedział
dr Azzacove. „Trzeba
powiedzieć, że jesteśmy zszokowani odkryciem czegoś takiego, lecz
wiemy, co widzieliśmy i wiemy, co słyszeliśmy. I 
jesteśmy
absolutnie przekonani, że dowierciliśmy się do bram piekła!
Dr
Azzacove mówi dalej „.
. .wiertło zaczęło gwałtownie wirować, wskazując na to, że
osiągnęło wielką pustą kieszeń lub
pieczarę. Temperatura czujników zaczęła wskazywać
gwałtowny wzrost temperatury do 1.093
°C
(2.000 F)”

src="/images/hell3.jpg">
„Opuściliśmy
mikrofon przeznaczony do rejestrowania dźwięku ruchów
talerza na dole szybu. Lecz zamiast ruchów talerza
słyszeliśmy ludzkie głosy krzyczące z bólu! Początkowo
myśleliśmy, że to dźwięki rejestrowane z naszego własnego
sprzętu„.
„Lecz, po dokonaniu dostrojenia nasze najgorsze
podejrzenia zostały potwierdzone. Te krzyki nie pochodziły od
jednego człowieka, 
to były krzyki milionów ludzi!


Za: http://nwonews.pl/dyskusja,2865,0

Dołączam do artykułu filmik, który o ile pamiętam pół roku temu robił furorę w internecie. Jak Państwo uważają. Czy film poniżej może mieć związek z obecną, złą sytuacją  na świecie?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz