piątek, 18 stycznia 2013

Intronizacja – na Litwie dokonana za wiedzą i zgodą Watykanu. Weźmy przykład z Litwy! – Błogosławiony naród, którego Królem jest Bóg!

Litwa dokonała najpierw poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu, a  potem  w obecności nuncjusza papieskiego  – a więc za wiedzą i zgodą Watykanu – Intronizacji Chrystusa Króla, czyli

Intronizacja na Litwie dokonana za wiedzą i zgodą Watykanu

 “13 czerwca 2009 roku, w obecności nuncjusza papieskiego arcybiskupa Luigi Bonazzi i wikariusza generalnego biskupa Juozasa Tunaitisa mer rejonu Maria Rekść odczytała Akt Intronizacji Chrystusa Króla podczas uroczystości jubileuszowych w mejszagolskim kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Fundatorami tego kościoła byli król Władysław Jagiełło i św. królowa Jadwiga.
Wydarzenie to zostało wpisane w obchody milenijne pierwszej pisemnej wzmianki o Litwie, związanej z chrześcijaństwem. Dotyczy podróży misyjnej św. Brunona Bonifacego, misjonarza Węgrów, Pieczyngów, Słowian i Bałtów.
W roku bieżącym Litwa obchodzi swoje tysiąclecie. Wkroczenie Litwy do pisemnej historii świata jest powiązane z chrześcijaństwem. Od ponad 600 lat, od przyjęcia w 1387 roku chrztu, jest krajem katolickim. Wiara na tej ziemi przetrwała ponad 6 stuleci mimo różnych zagrożeń.
Wraz z odzyskaniem niepodległości Litwa była ofiarowana Najświętszemu Sercu Jezusowemu na Placu Katedralnym, przy udziale przedstawicieli Rządu oraz hierarchów Kościoła. Akt ten udzielił wszelkich łask dla wszystkich mieszkańców Litwy.
MaRo/Kurierwilenski.lt/Tygodnik.lt -  fronda.pl
                                        W 1938 r. Rozalia Celakówna usłyszała: 
“Za grzechy i zbrodnie popełniane przez ludność na całym świecie ześle Pan Bóg straszne kary. (…)
“Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. (…) Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu”.

Rozalia nazwała to bardzo precyzyjnie: 
Aktu Intronizacji ma dokonać Prymas z rządem!!!
Intronizacja
 Fragmenty objawień Maryi, Jezusa i Anioła Ave – Stróża Narodu Polskiego do Adama Człowieka

“Błogosławiony naród, którego Królem jest Bóg!”
(3.6.2011 Anioł Ave)

Chrystus KrólMATKA BOŻA: Jestem Królową Korony Polskiej i waszego narodu i ten Tytuł zobowiązuje Mnie także, abym w sposób szczególny prowadziła was do Mojego Boskiego Syna. Skoro akt zaślubin we Lwowie wywarł skutek prawny, to także i Ja wymagam od was, abyście dokonali aktu intronizacji Mojego Boskiego Syna, który będzie miał to samo znaczenie, jak Mój akt intronizacji z 1656 roku. Czyż to nie wy, Moje drogie polskie dzieci, przyrzekaliście Bogu i Mnie, że przyrzekacie kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym, podczas Ślubów Jasnogórskich? Gdzie jest teraz wasza odwaga? Gdzie jest zdecydowana wola? (3.5.2008). ANIOŁ AVE: Intronizacja Serca jest tylko drogą do intronizacji Chrystusa Króla, którego władzy i tak podlegają narody, lecz wasze przyzwolenie na jego królewskie panowanie, pozwala na urzeczywistnienie Jego panowania i przywrócenia Jego Prawa oraz pokoju (12.12.2009). PAN JEZUS: Spójrz, człowiecze na Moje Rany! Spójrz na Moją zranioną Głowę, na której nałożono ciernistą koronę! Tak oto ludzie postąpili z ich prawdziwym Królem i nadal tak czynią! Narody nie chcą przyjąć Mnie za swojego Króla, odrzucają jak dawniej! (2.4.2010). Czy chcecie aż tak bardzo zranić Moją Matkę i nie przyjąć Mnie za Swego Króla, którego Ona dla was zrodziła? (…) Gdy poddacie się pod panowanie Mojego Królestwa i oddacie Mi prawdziwą cześć w Eucharystii, to spełnię dla was Moja obietnicę: „Pokój zostawię wam i pokój Mój dam wam” (3.6.2011). Powtarzam wam jeszcze raz słowa, abyście je rozważyli i przyjęli, że „tu na Jasnej Górze przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację, a gdy to się stanie Polska stanie się silna i potężna.”(3.6.2011). MATKA BOŻA: O, Moje kochane dzieci, gdybyście wiedzieli, jak wielkie znaczenie ma uznanie królewskiego Panowania Mojego Boskiego Syna przez ten naród! Bóg chce, aby Polska uznała Chrystusa jako Króla dla otworzenia drogi innym narodom (…) To właśnie tutaj Mój Syn chce rozniecić iskrę swojego Królowania, aby ten naród stał się przykładem dla innych narodów (…) Gdy przyjmiecie Mojego Syna jako swojego Króla, to On sprawi swoją łaską, że będziecie mogli pokonać wrogów Kościoła oraz tych, którzy niszczą ducha narodu (4.12.2011). Módlcie się za waszą ojczyznę a Ja zbieram wszystkie wasze odmówione paciorki różańca i w Moim matczynym Sercu składam Mojemu Synowi jako dar waszej ofiarności i miłości (3.10.2011).

[8] 23 październik 2005
MATKA BOŻA: (…) Tak naprawdę świat nie zazna spokoju dopóki nie powróci do Boga i nie przyjmie królewskiego Panowania Mojego Boskiego Syna. Ta walka tak długo będzie trwała, aż w końcu ludzkość nie upadnie na kolana. Oczywiście przeciwnik także jest bardzo aktywny wszędzie i wmawia ludzkości, że jest samowystarczalna i nie potrzebuje Boga i Jego Praw.(…)

[34] 23 listopad 2007
MATKA BOŻA: (…) Drogie dzieci, Królestwo Mojego Boskiego Syna jest pośród was, chociaż nie widzicie i nie doświadczacie w pełni jego istnienia. Królestwo Boże jest inicjatywą Boga – pełną miłosierdzia względem ludzi i dlatego, abyście mogli dostrzec jego działanie, musicie otworzyć całe wasze wnętrze, wasze serca, i dać się prowadzić porywem Miłości Ducha Świętego, Który wszystko odnawia, umacnia i przemienia. Zanim Królestwo Boże objawi się światu, wpierw musi ukazać się w was, gdyż tylko w ten sposób będziecie mogli dać prawdziwe świadectwo.

Czytaj całość: http://www.duchprawdy.com/intronizacja_adam_czlowiek.htm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz