sobota, 23 czerwca 2012

Podatek katastralny


(…) Z działań rządu, które odbwają się poza nurtem oficjalnym – tym, o którym mówi się w mediach, wynika że przyjęto kilka metod zniszczenia polskiego rolnictwa i własności prywatnej. Są nimi m.in. wprowadzenie nasion GMO, opryski chemiczne z samolotów oraz podatek katastralny. W niniejszym opracowaniu interesuje nas ten ostatni (…)


Światem rządzą psychopaci. Nie chodzi o rządy, premierów, prezydentów - ci się zmieniają. W większości krajów wybory są fikcją, bowiem nie jest żadnym problemem zmanipulowanie ich wyników. W Polsce np. system wyborczy oparty na nienumerowanych kartach wyborczych, gdzie wyborca nie dostaje do ręki kopii swojego głosowania z numerem karty i nie może zweryfikować czy jego głos został odpowiednio zapisany, jest farsą. Dlatego do władzy dochodzą agenci międzynarodowej mafii psychopatów, zwanych także Illuminatami - międzynarodowych bankierów – brytyjskiej rodziny królewskiej, Rotszyldów, Rockefelerów, Du Pontów, Oppenheimerów, itd – kliki kilkunastu rodzin wraz z armią fanatyków religijnych, które przez stulecia przygotowywały zamach na ludzkość i teraz realizują jego finał.
Efektem działania tej Mafii są setki milionów ofiar obu wojen światowych i większości konfliktów jakie miały miejsce na świecie w ciągu ostatnich 200 lat.
Mafia sponsoruje zazwyczaj obie strony konfliktu, dlatego zawsze zwycięża.

Niektóre sposoby działania dla armii fanatyków działających jako V kolumna w różnych krajach, opisano w “Protokołach Mędrców Syjonu”, obecnie zostało to dopracowane pod kątem nowych technologii i rozwoju. Jednak stare reguły nadal są aktualne, jak np. niszczenie społęczeństw kryzysem czy wszczepianie chorób gojom za pomocą szczepionek (gojami – zwierzętami nazywani są ludzie spoza kasty wybranych).

Mafia opanowała niemal wszystkie dziedziny życia. Przejęła organizacje, które mogły zagrażać jej sukcesowi, jak stowarzyszenia wolnomularskie. Wdarła się do instytucji religijnych. Niemal wszystkie wielkie organizacje międzynarodowe są jej tworem – są to instytucje prywatne, w pełni kontrolowane przez ich agentów. Także ta największa – ONZ, która pod hasłem demokracji realizuje ludobójstwo. Dosłowne – przez agresje militarne, oraz ukryte, jak np. za pomocą ludobójczych szczepień, mających rzekomo zapobiegać epidemiom.

W 1992 roku 196 państw ONZ pod szlachetnym hasłem “ratowania Ziemi”, podpisało tzw. Agendę 21, umowę, która nakłada na rządy tych państw realizację programu zwiększania kontroli nad każdym aspektem ludzkiego życia. Program został opisany na ponad 5000 stronach Agendy 21. Mało kto wie o tym podstępnym planie, który de facto ma zrealizować zniszczenie cywilizacji jaką znamy. Jednym ze skutków może być masowa depopulacja globu, sięgająca ponad 90% populacji. Tak, ponad 6 miliardów ludzi musi zginąć, by program ONZ o nazwie Agenda 21 był zrealizowany.
Oczywiście, ten program ludobójstwa nie jest przedstawiony w sposób bezpośredni, jednak jego postulaty nie mogą być inaczej zrealizowane, jak przez eksterminację miliardów ludzi.

Hasło “ratowania Ziemi” jest perfidne, bowiem te same siły niszczą ją energetyką jądrową, globalnym przemysłem czy uniemożliwieniem dostępu do darmowej energii takiej jak geotermalna. Ludzkość nie musi oszczędzać – wszystkiego co nam potrzeba jest w nadmiarze, a zatruwanie globu i nadmierny przyrost ludzkości można bardzo łatwo zmniejszyć poprzez zwiększenie poziomu życia. Społeczeństwa krajów zachodnich są tego najlepszym dowodem. To one są najwięszym zagrożeniem dla Mafii, dlatego na nie idzie teraz wielki atak – sztucznie stworzonym kryzysem i kolejną planowaną “pandemią”, gdzi rolę destrukcyjną będą pełnić szczepionki.

Polska po przemianach ustrojowych, które zresztą są planowo realizowane przez tych samych ludzi, którzy stworzyli komunizm i faszyzm, zalicza się do Zachodu. Chwilowa poprawa stanu posiadania Polaków wynikła z bezwładności systemu, który nie od razu może wprowadzać politykę eksterminacyjną. Problemem jest tu także własność indywidualna, szczególnie miliony gospodarstw rolnych i domów wybudowanych przez ciężko pracujących Polaków. Aby realizować w Polsce Agendę 21, trzeba im te gospodarstwa i domy zabrać.

Z działań rządu, które odbwają się poza nurtem oficjalnym – tym, o którym mówi się w mediach, wynika że przyjęto kilka metod zniszczenia polskiego rolnictwa i własności prywatnej. Są nimi m.in. wprowadzenie nasion GMO, opryski chemiczne z samolotów oraz podatek katastralny.  W niniejszym opracowaniu interesuje nas ten ostatni.

Wikipedia pod hasłem “Podatek katastralny” podaje:

Podatek katastralny – jeden ze sposobów opodatkowania nieruchomości, w którym wysokość podatku jest uzależniona od wartości katastralnej nieruchomości. Obecnie w Polsce wysokość opodatkowania nieruchomości jest uzależniona od powierzchni (nieruchomości gruntowe i budynkowe) oraz od wartości służącej do obliczania amortyzacji (budowle).Wady podatku katastralnego:
relatywnie skomplikowany algorytm wyceny masowej nieruchomości;
kosztowne wdrożenie – wiąże się m.in. z budową zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, co wymaga m.in. uzupełnienia i uporządkowania danych w Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Księgach Wieczystych;
wzrost kosztu wynajmu nieruchomości (konsekwencja zalety 2)
zmusza do sprzedaży nieruchomości, szczególnie osoby posiadające niski stosunek dochodów co do wartości nieruchomości (co w konsekwencji prowadzi do wywłaszczenia)
Zalety wprowadzenia podatku katastralnego:

Motywacyjna funkcja podatku. Lokalne władze otrzymują impuls do inwestycji strukturalnych, gdyż w długim terminie zwiększa to wpływy podatkowe;
Nakłada go na właścicieli nieruchomości i jest uzależniony od ich wartości;
Nie będę rozwijał tematu podatku katastralnego, skorzystam z gotowego opracowania, które podesłano mi pocztą elektroniczną. Mam tylko jedno zastrzeżenie - podatek katastralny nie jest wymysłem administracji Tuska. Jest to narzucony przez Mafię jeden ze sposobów na eksterminację Polaków. Podkreślam - tylko jeden ze sposobów. Mafia realizuje sówj proram depopulacji globu wielotorowo. Plan nie może bowiem zawieść.

Tytuł oryginału: “RYŻY PO CICHU GRABI NARÓD Z AGENTURĄ  SOWIECKĄ W TLE”

Podatek Katastralny już jest wprowadzony w bazach informatycznych sądów. Wszystkie sądy w Polsce mają już wprowadzone oprogramowanie podatku katastralnego i są już przeszkoleni ludzie do ściągania tego podatku, więc nie ma co mówić o tym czy będzie wprowadzony bo to już dawno cichcem, w tajemnicy przed POspólstwem i Polakami zostało zdecydowane. Znajome firmy komputerowe osobiście instalowały to w sądach. Pytanie kto podjął taką decyzję i na jakiej podstawie prawnej? Proszę to sprawdzić i tą aferę nagłośnić bo to jest skandal – kto tak naprawdę rządzi ustawodawczo w Polsce jeśli nie Sejm. Na stronach MF pisze się o 1-2% maksymalnie i to narazie!!!!!! podatku.
Czytać a nie pisać bzdury. Chytre jest to, że to zadłużone po czubek głowy gminy mają go ustalać by odium wprowadzenia i niezadowolenie padło na nie!!! na nie ryżego i jego złodziejską kamarylę. Lemingi w to uwierzą, dobry baćka ryży i źli bojarowie z gmin.

Ludzie będą gremialnie sprzedawać swój dobytek: domy, działki, etc.. oczywiście wszystko po mocno zaniżonej cenie…. dom 10,000 pałac 50,000…. kupią to odpowiedni ludzie.. którzy .. nie będą płacić podatków… Podatki zaczną regulować, jak już skupią to, co mieli.. wtedy zrobi się abolicję, myk… i będzie jak dawniej.. ludzie w slamsach albo barakach, a tuski latyfundyści… wszystko już było…. wszystko już było….

Kataster ograbi nas z domów. Ekipa Donalda Tuska chce wprowadzić po cichu za pośrednictwem samorządów druzgocący dla milionów Polaków podatek od nieruchomości. Jeśli podatek katastralny wszedłby w życie, obciążenia właścicieli nieruchomości mogłyby skoczyć z kilkudziesięciu złotych do wielu tysięcy.

Choć od 1997 r. powstało wiele projektów ustaw dotyczących katastru, do tej pory żaden rząd nie odważył się go wprowadzić, gdyż byłby to dla niego polityczny koniec. Aby tego uniknąć, ekipa premiera Donalda Tuska odpowiedzialność za wejście w życie podatku katastralnego chce przerzucić na gminy. Samorządy na mocy nowych przepisów miałyby nakładać na właścicieli nieruchomości nawet kilkutysięczne haracze. Wściekłość mieszkańców za horrendalny podatek zostałaby więc skierowana nie na władze centralne, ale na gminy.

Samorządy, chcąc ratować zadłużone do granic wytrzymałości budżety, chętnie sięgną po nowe możliwości zwiększania swoich wpływów. Za to rząd będzie mógł swobodnie ciąć subwencje i dotacje dla powiatów i gmin, na które nakłada coraz więcej finansowych obowiązków.

Trwają intensywne prace nad projektem nowych przepisów. 21 maja br. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska przedstawiła rządowy projekt Krajowej Polityki Miejskiej, w którym zawarto pomysł nowego podatku, liczonego nie od powierzchni nieruchomości, jak dotychczas, ale od jej wartości rynkowej. Właśnie skończyły się konsultacje w sprawie założeń tego projektu – do 6 czerwca organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje opinie i sugestie. Jeśli nie będzie uwag, rząd będzie miał otwartą furtkę do wprowadzenia podatku katastralnego, który może wynieść nawet 1 proc. wartości nieruchomości. Oznacza to, że za mieszkanie warte 600 tys. zł przyjdzie właścicielowi płacić nie 60 czy 100 zł jak dotychczas, ale 6 tys. zł. – Jeden procent to finansowe zabójstwo.
“Ten podatek powinien wynosić co najwyżej ułamki punktów procentowych” – mówi Urszula Słowik, niezależny doradca rynku nieruchomości, była wiceprezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Jeśli kataster zostanie wprowadzony, konsekwencje będą jeszcze poważniejsze niż wtedy, gdy gminy podniosły opłaty za użytkowanie wieczyste z 200 zł do 2,5 tys. zł. Urszula Słowik nie zaprzecza, że w początkowym okresie funkcjonowania podatku będziemy mieli do czynienia z masowym ruchem na rynku. Ludzie z niskimi dochodami będą zmuszeni do sprzedaży swoich nieruchomości. Podatek uderzy też w rolników.

– Przed wprowadzeniem katastru trzeba najpierw całościowo uporządkować rynek nieruchomości – uważa Urszula Słowik. Należy najpierw wykonać plany zagospodarowania przestrzennego, których praktycznie nie ma, aby móc na ich podstawie określać wartość katastralną nieruchomości. Bez takich planów będzie dochodziło do spekulacji wartością.

Trzeba też uregulować rynek najmu, by ochronić lokatorów i wynajmujących. Rynek ten należy wyprowadzić z szarej strefy i stworzyć w pełni funkcjonalny system ewidencji gruntów i budynków. Prace w tym zakresie trwają w Polsce od wielu lat i nie zanosi się na to, że w najbliższym czasie zostaną zakończone. Najtrudniej jednak będzie dokonać zmiany mentalnej, by Polacy nauczyli się czerpać korzyści ze swoich nieruchomości i podchodzili do nich inwestycyjnie, a nie sentymentalnie. Dom rodzinny wciąż dla wielu z nas jest świętością i nie sposób traktować go jako przedmiotu rynkowego obrotu. Artur Gierada, poseł Platformy Obywatelskiej, potwierdza, że w kręgach rządowych mówi się o podatku katastralnym, ale podkreśla, że jego wprowadzenie ma w PO zarówno zwolenników, jak i przeciwników. – Osobiście byłbym bardzo ostrożny. Przy wprowadzeniu tego typu podatku należałoby zadbać o to, by ewentualna stawka była jak najbardziej przyjazna. Jeden procent to dużo, najbiedniejsi mogliby nie wytrzymać – powiedział „Codziennej” poseł Gierada.

– W wielu krajach kataster się nie sprawdził. Dlatego nie sądzę, żeby został wprowadzony w tej kadencji – uspokaja parlamentarzysta. – // – POdatek katastralny doprowadzi do kradzieży tysięcy mieszkań i domów. Od ponad 20 lat Polską rządzi zdegenerowana grupa ludzi, którzy w normalnym kraju nie zostaliby przyjęci nawet na stanowisko woźnego w szkole. Do tej pory zajmowali się kradzieżą majątku państwowego czyli prywatyzowali a w rzeczywistości kradli spółdzielnie, zakłady pracy, huty, stocznie, itd. Ponieważ cały ten majątek został już właściwie ukradziony to było oczywiste, że POtem zajmą się prywatnym majątkiem Polaków. Na kradzież majątku państwowego wymyślili nazwę prywatyzacja. Na kradzież majątku prywatnego wymyślili nazwę POdatek katastralny.

Ponieważ są to bardzo prymitywni złodzieje więc mechanizm tej kradzieży będzie wyglądał następująco:

1. Wszyscy właściciele nieruchomości (mieszkania, domy, ogrody, działki, itp.) zostaną obciążeni podatkiem w skali rocznej 1-2% wartości nieruchomości

Żyją tysiące ludzi, którzy są właścicielami odziedziczonych nieruchomości w miejscach gdzie są bardzo wysokie ceny gruntu, np. w okolicach Warszawy, Anin, Komorów, itp. Są to biedni ludzie utrzymujący się z głodowych rent i emerytur po ok. 1000 zł miesięcznie. Nieruchomości w których żyją są warte ok. 1 mln zł. POdatek katastralny wyniesie od tego 20 tys. zł rocznie czyli ok. 900 zł miesięcznie a więc nie ma żadnej możliwości aby został zapłacony.

całość: http://k14.eu/3s

ALEKSANDER SZUMAŃSKI

źródło:
www.monitor-polski.pl 

Ojcowie nasi walczyli: W imię Boga za wolność naszą i waszą.  A my?..

...

środa, 20 czerwca 2012

Kontrola


Dawno człowiek chciał zdominować drugiego. Czy kontrola umysłu u ludzi podatnych na sugestie innych oraz słabość do nadużywania rozmaitych używek może spowodować iż rezygnujemy z wolnej woli i stajemy się niewolnikami? Czy może jesteśmy niewolnikami "własnych" przekonań i nie dopuszczamy innych ewentualności.

Dobrze jest mieć głowę otwartą, ale nie do tego stopnia, żeby mózg wypadł na ziemię.
- Lawrence Ferlinghetti1

2

3

wtorek, 19 czerwca 2012