wtorek, 18 grudnia 2012

"Planowanie rodziny" chwali przyjemności seksualne u dzieci


W kampanii niepokojąco bliskiej popierania stosunków seksualnych dzieci, International Planned Parenthood Federation (międzynarodowa fundacja planowania rodziny z plecami w ONZ), która opowiada się za "prawami seksualnymi" dla wszystkich, stworzyła "przewodnik dla młodzieży". W połączeniu z ich oficjalną deklaracją przewodnik wzywa do uznania "rozwijającego się potencjału" za "przyjemność seksualna "u wszystkich dzieci i młodzieży.
Organizacja, z siedzibą w Londynie, opublikowała dokument online, zatytułowany "Exclaim! Przewodnik Młodych Ludzi do Praw Seksualne: deklaracji IPPF", które głosi, że "prawa seksualne" dla młodzieży muszę być zagwarantowane tak, że "wszyscy młodzi ludzie na całym świecie będą w stanie badać, doświadczać i wyrażać swoją seksualność w zdrowe, pozytywne, przyjemne i bezpieczne sposoby".

Równie kontrowersyjnie, ale także podstawowy ich cel to "usunięcie zaangażowania rodziców lub współmałżonka oraz usunięcie praw uniemożliwiających młodym ludziom do poszukiwania seksualnych i reprodukcyjnych usług zdrowotnych".
Oświadczając, że "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw", dokument, dodaje: "W związku z tym, wszyscy młodzi ludzie powinni mieć możliwość wykonywania i wypełniania (chore) ich praw na równi, w tym prawa seksualne. ... Bariery należy usunąć tak, że każdy, zwłaszcza marginalizowane grupy, mogą korzystać ze wszystkich praw człowieka".
Zamiast obiegać uniwersalną koncepcję wieku przyzwolenia, organizacja cytuje "ewolucyjne zdolności" dzieci do przyjemności seksualnej, uznając "wszystkich młodych ludzi," zdolność do podejmowania decyzji o [ich] seksualności i mieć te decyzje respektowane na podstawie zdolnościrozwija każdego młodego człowieka".
IPPF twierdzi również, że młodzi ludzie mają prawo do "znaczącego udziału w planowaniu, realizacji i ocenie wszystkich praw i usług, programów i polityk zdrowia seksualnego".
Szokująco, to wielokrotnie opowiada o doświadczeniach seksualnych, dla dzieci: "Wszyscy ludzie w wieku poniżej 18 lat powinny korzystać z pełnego zakresu praw człowieka, w tym praw seksualnych. Waga i znaczenie niektórych zmian prawa jako osoba przejścia od dzieciństwa do dzieciństwa do wieku młodzieńczego. Dlatego, do praw dzieci i młodzieży należy podchodzić w sposób stopniowy i dynamiczny".
Dokument, wydany w 2011, podkreśla, że "seksualność i przyjemność seksualna są ważną częścią bycia człowiekiem dla każdego -. Bez względu na wiek, nie ważne czy jesteś żonaty, czy nie i bez względu na to, czy chcesz mieć dzieci, czy nie"
Żądają by rządy "utrzymały prawa seksualne wszystkich obywateli, w tym młodzieży."
"Traktaty i konwencje międzynarodowe, takie jak [Konwencja o Prawach Dziecka] i [Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet], są prawnie wiążącymi instrumentami ochrony praw człowieka. To sprawia, że są to potężne narzędzia wspierające odpowiedzialność liderów. Rządy często nie realizacji zobowiązań określonych w traktatach i konwencjach międzynarodowych, jednak po podpisaniu lub ratyfikowaniu umowy, są oni zobowiązane do przestrzegania tych zobowiązań. Dlatego zwolennicy mogą korzystać z umów międzynarodowych by trzymać rządy odpowiedzialne "
Czy zaskoczyło by cię gdybyś wiedział, że organizacja odpowiedzialna za śmierć milionów aborcji dzieci walczy nieuczciwie? Przeczytaj "Planned Bullyhood: The Truth Behind the Headlines".
Program wymaga również cenzurę programów abstynencji, stwierdzając "kres abstynencji to tylko programy edukacji seksualnej oraz promowanie świadomego podejścia do dowodów kompleksowej edukacji seksualnej".
W całkowitej negacji praw rodzicielskich, dzieci małe, w zależności od grupy, muszą wydać zgodę, zanim ich dane osobowe zostaną "przekazane rodzicom." W rzeczywistości, dzieci mają prawo, mówi IPPF, do "usunięcia przepisów wymagających rodziców, opiekunów lub współmałżonka lub zgody na zaangażowanie młodych ludzi do usług, dostępu do antykoncepcji bezpiecznej opieki aborcyjnej, HIV i testy STI lub leczenia, oraz wszelkie inne seksualne usługi zdrowia".
Doniesiono ostatnio, że Planned Parenthood pracuje w Stanach Zjednoczonych, zawierał link do programu MTV, który koncentrował się na słowie "dziwka"(“Sextra Credit Episode 2”).
"Znajdź miejsce w klasie i pozwól by Francisco na swym wykładzie szkolił cię o dziwczym oszczerstwie!" Powiedział zwiastun nad wideo na stronie Facebook Planned Parenthood. "Wiele osób definiuje dziwkę jako kogoś, kto ma za dużo seksu lub zbyt wielu partnerów - ale według kogo? Wróżki dziwki? "
W USA, Planned Parenthood, narodzie dostarczającym największą liczbę aborcji, ściśle współpracuje z takimi organizacjami jak harcerze dziewczyny (girls scout) na "dotarcie" do młodzieży. Pełny zakres tego związku zostało wyprofilowane przez WND (Girls Scouts Exposed: Lessons In Lesbianism).

Źródło: http://nwonews.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz