czwartek, 13 września 2012

Co łączy Georgia Guidestones z najwyższym budynkiem świata - Burj Dubai - ukończonym w zeszłym roku i prawie 30 lat po powstaniu monumentu w Georgii ?


Nawet najbardziej przypadkowy obserwator posiadający tylko podstawową wiedzę na temat okultyzmu powiąże ten monument z Masonami czy Illuminati. Świadczyć o tym może chociażby 10 przykazań napisanych na wzór 10 przykazań biblijnych, z których najważniejsze i jednocześnie nadające sens pozostałym jest pierwsze - w tym przypadku "utrzymujcie liczbę ludzkości poniżej 500.000.000". Zakładając więc, że to okultyści postawili ten pomnik NWO, spróbujmy poszukać jakiegoś ukrytego przesłania czy zaszyfrowanej informacji. Biorąc pod uwagę specyfikację tego monumentu i jego astrologiczne funkcje, prawdopodobne jest, że wiadomości będą zakodowane w wymiarach lub proporcjach kamiennych płyt. 


Zmniejszono 90% (oryginalne wymiary 800 x 639) 
Wymiary Georgia GuidestonesWYMIARY :
Kamień górny : 0,5m x 2m x 3m
Centralna kolumna : 0,5m x 1m x 5m
Każdy z czterech Guidestones : 0,5m x 2m x 5m

PROPORCJE :
Kamień górny : 1: 4: 6
Centralna kolumna : 1: 2: 10
Każdy z czterech Guidestones : 1: 4: 10

Każdy z Guidestones ma proporcje 1:4:10, które kojarzą się z datą - 4 stycznia 2010 roku. W tym dniu miało miejsce .. oficjalne otwarcie Burj Dubai - największego budynku świata, współczesnej "wieży Babel".


Najwyższy budynek świata - Burj Dubai
Ciekawe jest również to, że były emir Dubaju Szejk Maktoum Rashad, zmarł nagle podczas australijskiej podróży w dniu 4 stycznia 2006 r. ( 1/4/6 ), co odpowiada proporcji kamienia górnego ( 1:4:6 ). Śmierć szejka doprowadziła do panowanie jego brata, szejka Mohammeda. Szejk Mohammed Rashad jest bezpośrednio odpowiedzialny za budowę Burj Dubai, która to omal nie została doprowadzona do upadłości ze względu na szaleńcze tempo budowy.

Sprawdźmy w takim razie czy wysokość wieżowca również jest w jakiś sposób zakodowana. W numerologii najbardziej oczywistym sposobem kodowania wysokości jest połączenie proporcji - w tym wypadku trzech grup składników. 

Kamień górny : 1 + 4 + 6 = 11
Centralna kolumna : 1 + 2 + 10 = 13
Każdy Guidestone : 1 + 4 + 10 = 15 ale są cztery Guidestones więc biorąc to pod uwagę : 1 + 4 + 10 + 4 = 19

Mnożąc je razem otrzymujemy :

11 x 13 x 19 = 2717

Obliczeń dokonano w listopadzie 2009 a wszystkie źródła w tym czasie twierdziły, że wysokość Burj Dubai wyniesie tylko 2684 stóp co obalało teorię o powiązaniach Georgia Guidestones z Burj Dubai. Jednakże w dniu 4 stycznia 2010 Szejk Mohammed zaskoczył świat podając rzeczywistą wysokość wieży, która wyniosła nie 2684 stóp jak powszechnie sądzono ale .. 2717 stóp ( 828 metrów ) - a więc dokładnie tyle ile wyczytano z zakodowanych informacji w Georgia Guidestones kilka miesięcy wcześniej !

Ponadto liczby 11, 13 i 19 są liczbami pierwszymi i stanowią specjalny zestaw liczb, którymi można w inny sposób zapisać 2717.

Razem z przedstawionymi wcześniej dwoma innymi korelacjami, nie ma wątpliwości, że Georgia Guidestones został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem numerologicznych połączeń prowadzących bezpośrednio do Burj Dubai. 

Ten niezaprzeczalny związek pomiędzy tymi dwoma strukturami jest wyjątkowo tajemniczy i zagadkowy i stał się motywacją aby odkryć i zrozumieć intencje ludzi którzy je zbudowali. 

Proporcje kolumny centralnej ( 01:02:10 ) dają sumę 13. Liczba ta jest szczególnie istotna w połączeniu z faktem, że pseudonim projektanta pomnika to "RC Christian" co wskazuje na naśladowcę lub może nawet wcielenie Christiana Rosenkreuz ( Rose Cross - Różany Krzyż, Różokrzyżowcy ), który to założył "Bractwo Różanego Krzyża". Numer 13 reprezentowany przez kolumnę centralną oznacza "Hidden Hand" różokrzyżowców, którzy identyfikowali się z tą liczbą, ponieważ jak twierdzą istnieje dwanaście identycznych sfer, które ukrywają sferę trzynastą. Te 12 zewnętrznych sfer reprezentuje świat widzialny podczas gdy wewnętrzna trzynasta sfera ( Hidden Hand ) oznacza sekretne działania różokrzyżowców aby manipulować wydarzeniami w naszej historii. Tak więc "13" zakodowane w kolumnie centralnej jest wizytówką różokrzyżowców.

Symboliczne znaczenie Burj Dubai jest jednoznaczne : jest to druga wieża Babel - cel różokrzyżowców, masonów i im podobnych.

Aktualnie różokrzyżowcy działają w sekrecie w kilku słabo zdefiniowanych grupach i nie jest jasne, która formalnie grupa jest prawowitym spadkobiercą dziedzictwa Rose Cross.

Georgia Guidestones został oficjalnie zakończony 22 marca ( 3 / 22 ) 1980. Liczba "322" jest ważna dla najwyższych rzędów różokrzyżowców i masonów, ponieważ wskazuje na Księgę Rodzaju 3:22. Księga Rodzaju 3:22-3:24 mówi:

3:22 - Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki.

3:23 - Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty.

3:24 - Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. 

Jest to interpretowane przez "wyznawców szatana" jako przyznanie przez Boga, że człowiek może sam stać się Bogiem a sam Bóg jest niesprawiedliwy, okrutny i zazdrosny.

Logo Skulls&Bones
Przez wiele wieków Lucyferianie pracowali aby pokonanać Boga. Jeszcze jeden istotny fragment z Księgi Rodzaju to 11:06, gdzie Bóg komentuje budowę wieży Babel przez króla Nimroda.

11:06 - i rzekł Pan: "Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić." 

Jest to szczególnie ważne, ponieważ nie tylko potwierdza, że człowiek może stać się jak Bóg ale także daje wskazówki jak to osiągnąć. 


Biblijna wieża Babel

Burj Dubai oznacza nie tylko próbę pokonania Boga, ale również początek nowej epoki, w której człowiek może stać się jak Bóg.

Należy również zaznaczyć znaczenie okultystyczne daty 9/11. Odwrócone 9/11 również daje nam 11:06 co z kolei oznacza destrukcyjne lub chaotyczne wydarzenia. W okultyźmie pionowy symbol pięcioramiennej gwiazdy lub pentagram reprezentuje białą magię podczas gdy odwrócony pentagram oznacza chaos i czarną magię. Podobnie krzyż w pozycji pionowej wskazuje na Chrystusa podczas gdy odwrócony krzyż jest związany z szatanem. 

Odwrócony pentagram
I choć przemiana człowieka w Boga brzmi zabawnie - jest zarezerwowana dla wybrańców a reszta ludzkości ma pozostać w bezwzględnej niewoli, czcić i służyć nowym Bogom.

Ten nowy stan rzeczy jest szczegółowo opisany w książce napisanej przez Roberta Christiana "Common Sense Renewed". Książka została dostarczona wszystkim członkom Kongresu USA."Common Sense Renewed" by Robert Christian


R.C. Christian opisuje "New World Order", gdzie niezwykle zaawansowane formy eugeniki są egzekwowane przez państwo. Eugenika jest nie tylko narzędziem selektywnej hodowli człowieka, jest również narzędziem kształtowania zachowań i łamania ducha ludzkiego w celu realizacji celów państwa. To rząd wybierze odpowiedniego dla Ciebie partnera i zdecyduje czy możesz mieć dzieci. R.C. Christian porównuje program hodowlany człowieka do hodowli psów. Podział opieki zdrowotnej w zależności od stopnia w hierarchii państwa - podczas gdy boscy liderzy korzystają z najlepszych i najnowocześniejszych technik i technologii, zwykły człowiek musi zadowolić się tym co państwo uzna dla niego za właściwe. Regulacja zatrudnienia w zależności od potrzeb państwa - odmowa swojego przydziału będzie skutkować głodowaniem i odmową opieki zdrowotnej. "New World Order Rational" to termin, którym RC Christian opisuje podział świata na regiony mające działać na jednolitych, koszmarnych, totalitarnych zasadach. A najgorsze co R.C. Christian opisuje to śmierć prawie wszystkich ludzi - docelowo ma pozostać tylko 500 mln ludzi - a redukcja populacji nie będzie stopniowa lecz ma być nagła i zaaranżowana.

Niektórzy utrzymują, że monument został tak zaprojektowany i wykonany aby wytrzymać zbliżający się kataklizm, który zdziesiątkuje ludzkość. Jest to mało prawdopodobne, ale istnieją pewne dowody na poparcie tego przekonania. B.F. Coggins - niezwykle bogaty i wpływowy magnat nieruchomości w Elberton ma podobno w swojej firmie dokument opisujący pomnik Guidestones jako jakiś portal. Dokument precyzuje, że pomnik zawiera ukryte wiadomości ale tylko człowiek "oświecony" je zrozumie. Ponadto, budowla została zaprojektowana w taki sposób aby zostać aktywowana w momencie bezpośredniego zagrożenia globalną katastrofą i sprawiać wrażenie nadprzyrodzonego wsparcia z kosmosu. Jest to dość wątpliwa kwestia ale jeśli jest w tym cząstka prawdy, to "wydarzeniem aktywującym" może być zniknięcie Polaris - North Star z otworu obserwacyjnego wywierconego w kolumnie głównej. Wayne Mullenix - człowiek, od którego R.C. Christian kupił ziemię pod budowę - powiedział, że fundament pomnika był spektakularnie rozbudowany we wszystkich kierunkach na długości 20 stóp ( ponad 6 metrów ), również w dół i sięga do podłoża skalnego. Jest możliwe, że Mullenix zna owe szczegóły budowy, ponieważ był odpowiedzialny za budowę stalowego wzmocnienia fundamentów.

Historia Georgia Guidestones ma też wiele wspólnego z jedną z legend indian Hopi, zgodnie z którą ich przodkowie mieli wybudować podobną konstrukcję w celu śledzenia gwiazd polarnych, które miały wskazać nadchodzący Dzień Oczyszczenia. 

Georgia Guidestones zawiera niepodważalne dowody wskazujące, że niewielka grupa tajemniczych, bardzo bogatych i wpływowych okultystów jest w stanie kontrolować i manipulować znaczącymi wydarzeniami na świecie. Intrygujący plan budowy najwyższego budynku na świecie po przeciwnej stronie planety w Dubaju, 30 lat po tym jak swoje zamierzenia wpisali w granitowe bloki Guidestones w Georgii kosztował co najmniej 1,5 mld $ i wydaje się, że przewidywał nawet konieczność zabójstwa władcy Dubaju. Burj Dubai symbolizuje ukończenie drugiej wieży Babel jako zwycięstwo nad Bogiem a wraz z nim początek New Age. Ich plany Nowego Światowego Porządku, jak określono w "Common Sense Renewed", wymagają ustanowienia przerażającego, totalitarnego rządu światowego, egzekwującego program hodowlany człowieka w celu zapewnienia posłuszeństwa i wierności oraz kontrolowania każdego aspektu życia człowieka, w tym decydowania o wyborze partnera czy możliwości posiadania potomstwa.

Jest bardzo prawdopodobne, że zamieszanie i histeria roku 2012 może zostać wykorzystana jako przykrywka do wprowadzenia chaosu, destabilizacji, zmniejszenia suwerenności narodów oraz kolejnych wojen aby w efekcie na zgliszczach starej cywilizacji zainstalować nowy globalny rząd. Jego stolica może równie dobrze znaleźć się w Dubaju. W rzeczywistości, niedługo po oficjalnym otwarciu najwyższego budynku świata, Dubai zaprosił Narody Zjednoczone, aby przeniosły tam swoją siedzibę.

Oprócz budowy nowej wieży Babel, okultyści mają również na celu odbudowę Świątyni Salomona aby jednocześnie wprowadzić swojego mesjasza - pierwszą osobę, która zostanie uznana za boską. Zakończenie Burj Dubai wskazuje, że ta osoba żyje dziś i zostanie przedstawiona wkrótce, prawdopodobnie w czasie globalnej wojny.

Tłumaczenie i opracowanie na podstawie Van's Hardware Journal.

Dokument ( jęz. ang. PDF ) dotyczący budowy Georgia Guidestones wydany przez Elberton Granite Finishing CO. w 1981 roku - Georgia Guidestones
Użytkownik BadBoy edytował ten post 24.06.2011 - 08:03


Za: www.paranormalne.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz